Rekrutteringskampanje

Sonans privatist kjører rekrutteringskampanjer to ganger i året. Kampanjen for 2015 ble vist i mai og juli–august 2015.

 

 

Kampanjen ble vist på store, synlige flater. Spesielt i Oslo vistes den godt i bybildet ved hjelp av buss-plakater og ad-shells.

Andre jobber