10 års forskningsinnsats innenfor CO2-håndtering

Det er ikke lenger noen tvil om at menneskeskapte CO2-utslipp fører til ødeleggende klimaforandringer. Men det er fortsatt håp. CO2-håndtering – det vi si fangst, transport og lagring av karbondioksid – er sammen med energieffektivisering og økt bruk av fornybar energi det viktigste og rimeligste midlet vi har for å unngå irreversible, globale klimaforandringer.

Kampanjenettstedet vist på tablet

Kampanjeside
Gjennom det statlige forskningsprogrammet CLIMIT har 10 år med målrettet forskning ført Norge helt i teten innen forskning og utvikling av teknologi for CO2-håndtering. Kampanjesiden future.climit.no er en del av arbeidet med å markere 10 års forskningsinnsats innenfor CO2-håndtering. Jobben ble utført på oppdrag for CLIMIT og Gassnova SF.

kampanjenettsted på mobil

Film, animasjon, tekst og illustrasjon
På nettsiden ønsket vi ved hjelp av tekst, illustrasjoner og animasjoner samt flere filmer å forklare hva CO2-håndtering faktisk er: Hvordan fungerer såkalt CCS-teknologi? Hvordan fanger man CO2, hvordan transporteres det, hvor og hvordan lagrer man det under bakken? Hvorfor trenger vi CO2-håndtering? Hvordan kan CO2 – en naturlig bestanddel av verden vår – bli destruktiv? Hva forskes på innenfor CCS? Hva er Norges posisjon – og ikke minst potensial innenfor slike teknologier?

Gjennom nettsiden la vi opp til å fortelle en stor historie, fra hva CO2 er og hvordan gassen fungerer – til konkret informasjon om teknologiske løsninger og forskningsprosjekter. Selv de som ikke visste noe om CO2-håndtering skulle få noen svar, bli litt klokere – men siden skulle også inneholde noe for dem som visste mer.

Konseptfilm og casefilmer
Det var viktig å vise fram noe av det CLIMIT har oppnådd gjennom 10 år med støtte til forskningsprosjekter. Dermed startet en liten Norgesturné, hvor vi fikk møte sentrale personligheter og lære med om spesifikke prosjekter som har sett dagens lys og gjort framskritt på grunn av bevilgninger fra CLIMIT. Til sammen endte vi opp med å produsere 10 filmer, som alle ble en del av nettsiden. I filmene ble sentrale CLIMIT-prosjekter løftet fram, i tillegg til at tematikken ble satt inn i en kontekst med hensyn til kostnader og Norges potensial.

 

 

Animasjonsuttrykk og visuell stil
Vi vektla et enkelt, men illustrativt uttrykk i animasjoner og visualiseringer. Dette ble gjort for å være tydelig på eksemplene, men samtidig skape en egen identitet gjennomgående i løsningen.

stillbilde fra animasjon som viser konsekvensene ved at polis smelter
stillbilde av fabrikk fra animasjon om rensing av CO2 i industrien
åpningsbildet på kampanjesiden som viser en himmel med dobbelteksponerte fabrikkpiper i horisonten

Andre jobber