Komplekse systemer enkelt forklart

Natur i Norge (NiN) er samfunnets felles verktøykasse for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. NiN hjelper oss med å systematisere og beskrive naturen, så de som jobber med naturen, heller kan fokusere på å gjøre jobben sin.

Men hvordan kommunisere Natur i Norge?

Du tenker mest sannsynlig at «blåbærskog» er en skog hvor det vokser blåbær. Men jobber du med natur, enten det er i kommunen, byggebransjen eller som forsker i biologi, vil du trolig oppdage at betydningen av ordet «blåbærskog» kan variere. Alle som jobber med natur snakker ikke samme språk, rett og slett. Denne varierte forståelsen av begreper kan i beste fall skape misforståelser. I verste fall kan den få fatale følger for enkelte arter. Derfor er Natur i Norge (NiN) en viktig verktøykasse å ha med seg når man, på en eller annen måte, skal jobbe med natur.

NiN er en samling verktøy, eller systemer, for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. Artsdatabanken (som har utviklet NiN i samarbeid med Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo) tok kontakt med oss med et ønske om å produsere to animasjonsfilmer, som skulle skape kjennskap til, og kunnskap om NiN. Mer spesifikt skulle den første filmen forklare hva Natur i Norge er og brukes til, mens den andre skulle forklare det ene systemet (Natursystem) mer i detalj.

Stil og tone

En av utfordringene lå i å formidle budskapet på en verbal og visuelt forståelig måte. Filmene skulle være enkle å relatere seg til og ha en varme og formidlingskvalitet som vekket nysgjerrighet og engasjement hos målgruppa. Noe som var lettere sagt enn gjort. For Natur i Norge er komplekse greier. Men i tett dialog med kunde, fikk vi utviklet både et språk og en stil som vi mener tydeliggjorde budskapet uten å forringe innholdet.

Det presise grafiske uttrykket fra Artsdatabankens visuelle profil ble brukt for å beskrive hierarki, grafer og figurer. For å visualisere de mer konkrete, gjenkjennelige situasjonene, valgte vi en stil inspirert av skandinavisk design og amerikansk tegnefilm fra 60-tallet. Varmt, moderne og nostalgisk. Og lekent, uten å bli useriøst. Karakterene, og deres frustrasjon, undrende vesen og eventuelle «Eureka!»-øyeblikk, gjør tematikken i filmene litt lettere, og forhåpentligvis enklere å relatere seg til for seeren.

Det uregjerlige naturuniverset kontrastert med det presise grafiske uttrykket, får frem det som nettopp er NiNs oppgave: å sette naturen inn i et system.

Lykkes vi med å forenkle det komplekse?

I følge NiN-fagfolka: et rungende «ja». Artsdatabanken har gitt tilbakemeldinger på filmene som «Kanonbra!», «Helt utrolig bra!» og «Ingenting å bruke rødblyanten på her!», noe vi tolker dithen at kunden er fornøyd. Nå gjenstår det bare å se om filmene gjør jobben sin, og NiN får den posisjonen det fortjener.

Andre jobber