Hvordan få en grå og sliten trikkestall til å fremstå som et plusshus?

Det er noe i det der med at bilder sier mer enn 1000 ord; du skal prate ganske lenge for å forklare forskjellen på før- og etterbildene her. En dreven illustratør skapte akkurat den illusjonen som oppdragsgiver ønsket å oppnå.

Utfordring

Det som kjennetegner et plusshus, er at det er konstruert, designet og innrettet for å få det totale energiregnskapet til å gå i pluss. Det skal rett og slett skape mer energi gjennom sin levetid enn det det bruker i løpet av livsløpssyklusen.

Når det gjelder energi, er det mye positivt å si om trikken i Trondheim. Men den gamle trikkestallen på Byåsen ble aldri bygget med tanke på fremtidige klimautfordringer.

Fra trikk til +trikk

Boreal hadde ansvaret for drift av Gråkallbanen, som trikken i byen kalles. Dette var en avtale de ønsket å føre videre, og de har lansert en BOT-avtale (Build-Operate-Transfer)* for Trondheim kommune. Forslaget var å gjøre anlegg og drift av banen til et utstillingingsvindu for grønn energi og klimaløsninger – i bytte mot å få ansvar for videre drift.

I prospektet er området tenkt til mer enn trikk. Det er beskrevet både sykkelparkering, bilkollektiv, biehotell og ladestasjon for elektriske anleggsmaskiner og drosjer. Men Boreal trengte noe visuelt å legge frem i tillegg til ordene, noe som viser at det virkelig er håp for trikkestallen.

Kan noen gjøre en Askepott-forvandling?

Jens A. Larsen Aas, illustratør med en rekke gode streker innabords, tok utfordringen med å kle trikkestallen i nye klær. Han startet med å la kunden velge mellom ulike stilarter. Lekent eller stramt? Detaljert eller mer overlatt til fantasien? Gode illustrasjoner utretter mirakler i alle retninger.

Valget falt på en akvarell-aktig stil som gir et lett og lyst inntrykk, samtidig som det er mulig å legge på elementer og detaljer som underbygger budskapet om bærekraft og miljø.

Hvis prosjektet gjennomføres, vil Trikkestallen øke i høyden. Men det vil nok oppfattes som mer grønt enn ruvende.

Her får vi raskt inntrykk av at prosjektet rommer mange tiltak. Gress og solcellepaneler formidler sin egen historie.

*BOT-avtale (Build-Operate-Transfer) er en modell for å finansiere store prosjekter. Som oftest et samarbeid mellom privat og offentlig aktør. Man setter en avtale-periode der den private kan tjene penger på prosjektet, og en slutt-dato da den offentlig aktøren tar over.

Andre jobber