Festivalen ringte. Vi svarte retro og analogt.

Da vi i 2023 fikk i oppdrag å se på merkevaren Trondheim Calling med nye øyne, var vi ikke vonde å be. Resultatet ble en retro og fleksibel visuell identitet, nye nettsider, kommunikasjon av årets festival – og rekordsalg av billetter 

Starten på et nytt år kan få enhver til å gå litt i hi. Heldigvis finnes det lyspunkt som Trondheim Calling; tre dager med konferanse og musikkfestival – vinterens største fest med andre ord.

Innsikt – et viktig ledd i prosessen

Siden 2011 har de introdusert oss for ny norsk musikk, tatt oss med på viktige diskusjoner rundt musikkens tilstand, og ikke minst; vokst både i omfang og innhold.

Årets festival gikk over tre dager på ni forskjellige scener – med 90 konserter og 60 artister. I 2023 tok et nytt team over, deriblant ny festivalsjef og kommunikasjonsansvarlig, og det ble naturlig å ta en gjennomgang av merkevaren. Og vi fikk være med på reisen.

Så, hvordan og hvor starter vi på en jobb av slikt omfang? Jo, fra begynnelsen. Ved å skaffe oss oversikt, gjøre research og holde felles arbeidsmøter. Eller som vi liker å kalle det: Grundig innsiktsarbeid. Med oss i denne fasen hadde vi den strategiske plattformen, som vi bidro med å utvikle i 2021.

Denne runden var det viktig for oss å få det visuelle til å gjenspeile merkevaren Trondheim Calling – og sikre at den visuelle identiteten er i tråd med festivalens verdier, personlighet og mål.

Kartlegging av personas

Trondheim Calling er både en festival og en bransjekonferanse. Noe som betyr at de ønsker å nå ut til både lokale musikkinteresserte uten bransjetilknytning, samt musikere og bransjefolk. Med andre ord; to veldig ulike målgrupper med forskjellig motivasjon. Men hvem er disse folkene? Hva interesserer dem, påvirker dem og hvor kan vi nå dem? For å finne ut av dette kartla vi festivalens viktigste personas, altså detaljerte beskrivelser av fiktive karakterer som representerer de viktigste målgruppene. Vi brukte denne informasjonen som rettesnor i videre arbeid.

Tydeliggjøre at Trondheim Calling er for alle

I innsiktsprosessen kartla vi også begrensninger med den daværende identiteten, nettsiden og publisering av innhold på sosiale medier. Det ble fort tydelig at kommunikasjonen rettet seg mest mot konferanse- og bransjedelen, og ikke festivalpublikummet. Et viktig mål ble derfor å utvikle en visuell identitet og nettside som ga tydelig signal om at Trondheim Calling er en musikkfestival for alle som er interessert i ny, norsk musikk.

Det visuelle uttrykket hadde tidligere et maskulint preg med mye innslag av rødt og svart, og ga assosiasjoner mer i retning rock og metall. Noe som kunne virke lite inkluderende, og ikke sa noe om dagens bredde og programinnhold. I tillegg fremsto identiteten «snillere» i kommunikasjonen mot konferanse-målgruppa, versus musikkinteresserte som ikke er knyttet til bransjen. Dette gjorde at det opplevdes som to ulike avsendere. Vi ville gjerne tydeliggjøre at arrangementet er delt i to – med et rikt konsertprogram på kveldstid, og en konferanse for musikere og bransje på dagtid – samtidig som avsenderen er den samme.

Fleksibel og retro identitet

Etter å ha samlet innsikt, gikk vi – som vi alltid gjør – videre til den kreative fasen. Her blir løse ideer til konkrete forslag.

Ønsker om sterk typografi i kombinasjon med bilder, taktile elementer, håndtegna strek og en bred fargepalett med innslag av sterke, aktive farger var innspill vi tok med oss videre. I tillegg hentet vi inspirasjon fra det som fungerte bra tidligere år. Spesielt en plakat fra 2010 hvor fonter, farger og slagord ble kombinert på en måte som appellerte til oss.

Etter hvert satt vi igjen med tre ulike moodboards som ble presentert for kunden. Endelig resultat ble en blanding av disse.

Viktige stikkord for det nye, overordnede konseptet ble retro og analoge farger, bildestil og elementer med taktil finish. I tillegg til en bred fargepallett og synlige fonter med klare referanser til Trondheim.

Historisk plakat fra 2010

Når det gjelder logo, etablerte vi et hierarki hvor musikkfestivalen og konferansen fikk egne subtile logosymboler. Visuelt hentet vi inspirasjon fra typiske stickers på LP-plater (ja, vi var innom mang en platebutikk underveis), og disse er såpass fleksible at de også brukes i kombinasjon med viktig info om for eksempel dato for konsert, artistslipp og så videre.

Hovedlogoen bæres av solid typografi, hvor «Calling» omfavnes av lydbølger, som blant annet gir assosiasjoner til de ringvirkningene festivalen gir. I tillegg til den kanskje mer åpenbare referansen «London Calling», som baserer seg på BBC’s kringkastninger under andre verdenskrig, men også tittelen på en sang av The Clash med symbolsk betydning som referer til London som et kulturelt og musikalsk sentrum. I tillegg utviklet vi to sekundærlogoer. Hovedlogoen i form av det trekantede symbolet, går som en rød tråd gjennom alle tre, men har en individuell vri for å skille mellom konferansedel og musikkfestival.

Stolt samarbeidspartner

Samarbeidet med Trondheim Calling har ikke bare vært en jobb, men også et av årets høydepunkt. Vi er stolte over å få samarbeide med en aktør som bidrar til å fremme ny, norsk musikk, og samtidig legge til rette for gode diskusjoner rundt musikkens tilstand og fremtid. Det har også vært gøy å se teamet i Trondheim Calling videreutvikle den nye identiteten i retninger som absolutt er i tråd med det overordnede konseptet vi skapte sammen. Og sist, men ikke minst har det vært stas å høre at antall solgte billetter ved årets festival har slått alle tidligere rekorder – med en oppgang på 10% i antall solgte delegatpass, og hele 40% oppgang i antall solgte festivalpass sammenlignet med fjorårets tall.

Vi vil gjerne takke Trondheim Calling for tilliten, og ser frem til fremtidige kreative eventyr sammen.

Andre jobber