Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Headspin har siden 2009 vært Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, med dette jobber vi målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Gjennom sertifiseringen forplikter vi oss til å levere en årlig klima- og miljørapport som viser virksomhetens påvirkning på indre og ytre miljø, samt sette opp en handlingsplan for kommende års arbeid. Ønskes kopi av rapporten ring oss eller send oss en e-post.