Headspin Pioneer

 

Headspin har god erfaring med å ansette pionerer – unge mennesker under utdanning, som får jobbe med konkrete prosjekter hos oss.

Headspin Pioneer er vår inkubator for studenter. Her har vi rom for talentfulle, idésterke og nysgjerrige mennesker som har lyst til å bryne seg på reelle prosjekter sammen med et erfarent team.

For å bli vurdert, må du ha noe som skiller deg ut. Hos noen er det spisskompetanse, hos andre handler det om talent. Vi er ute etter det lille ekstra som du vet at du behersker bedre enn dem rundt deg.

Animatør, markedsfører, frontend-utvikler… Vi tar imot pionerer innen de fleste fagområdene våre, så det er bare å søke. Du ansettes i deltidsstilling som tilpasses skoledagen din.

 

Pioneer-FAQ

Hvem passer Pioneer-ordningen for?

Studenter (og andre) som har kommet så langt innen et fag at de kan gjøre selvstendige prosjekter – med litt hjelp fra fagfolk rundt.

Hvem blir ansatt som pionerer?

Vi leter etter dem som har spisskompetanse eller talent som skiller seg ut. Som oftest gjennomfører de en testperiode for å se om det fungerer for begge parter.

Hva forventer vi av pionerene våre?

At de er selvstendige og nysgjerrige og tør å komme med egne ideer.

I hvilke fagområder tar vi inn pionerer?

Innen alt vi jobber med; animasjon, frontend, markedsføring, design, tekst, film osv.

Hvor mye utdanning må pioneren ha?

Noen er i ferd med å ta en MBA, andre er selvlærte. Vi bryr oss om hva du kan.

Hvor lenge varer en Pioneer-avtale?

Vanligvis avtaler vi seks måneder, men vi er fleksible.

Er pionerer sikret jobb etterpå?

Det er ingen automatikk i det, men vi garanterer at du kommer mye nærmere en fast jobb – hos oss eller andre.

Må pioneren snakke norsk?

Absolutt ikke, en god del av av staben vår kommer fra andre land. Men det er nok en fordel om pioneren behersker engelsk.

Hvilken arbeidstid er det snakk om?

Det blir vi enige om. Kanskje 8 timer, 1–3 dager i uken? Vi legger selvfølgelig opp til at du kan følge forelesninger.

Er det betalt arbeid?

Ja, men du blir ikke rik av det.

Har du det som skal til? Ta kontakt.

Hvem vet – kanskje er det du som løser vår neste utfordring?

Andreas Wivestad

CXO og rådgiver / Headspin
+47 959 40 434