Animasjonsfilm om +CityxChange

I 2050 vil 80 prosent av verdens befolkning bo i byer. Det betyr at vi må revolusjonere måten vi produserer og bruker energi på. Målet med prosjektet +CityxChange, er rett og slett å få oss trøndere til å bruke mindre strøm enn vi produserer.

Bakgrunn

Gjennom EU-prosjektet +CityxChange skal Trondheim redusere sin energibruk og øke den lokale kraftproduksjonen. Prosjektet skal gjennomføres ved å involvere innbyggere, teknologi og lokal kraftproduksjon. Ambisjonen er å oppnå bærekraftige urbane økosystemer med nullutslipp, samt å etablere en byregion som er 100 % fornybar innen 2050.

Oppgaven

I forbindelse med prosjektet, ønsket Trondheim kommune å få produsert en film som kunne forklare +CityxChange på en enkel måte. Målet var å vekke interesse hos befolkningen, og da særlig hos unge som kan ta med seg dette videre i livet, og informere voksne i hjemmet om det de har lært.

Målgrupper

Hovedmålgruppen for filmen er barn i aldersgruppen 12-14 år, altså barn som går siste del av barneskolen og første del av ungdomsskolen. Sekundærmålgrupper er resten av Trondheims befolkning.

 

Løsningen

Vi valgte tidlig i prosessen å gå for animasjon – både for å være sikre på at vi fikk en helhetlig visuell stil på filmen og for å kunne visualisere visse prinsipper og fremtidige løsninger som ville vært vanskelig å løse med live action film. Animasjon ga også mulighet til å tillegge de ulike byggene og elementene personlighet, og skape gode rammer for dramatisering og historiefortelling.

Filmen skulle forklare tungt fagstoff om energi til en ung målgruppe, og lære dem om hvordan vi kan få energipositive byer. Utfordringen ble å finne et visuelt uttrykk som traff målgruppen uten å bli for «kul» eller barnslig.

Målgruppen konsumerer mye videoinnhold, spesielt fra sosiale medier. De er vant til kjappe og konsentrerte budskap. Samtidig er energi abstrakt og vanskelig å forstå, noe som ofte krever både tid og konkretisering.

Vi la opp til rask historiefortelling og hyppige sceneskift. Den raske rytmen gjorde det enkelt å legge inn relativt mye informasjon. Samtidig sørger den for å holde på oppmerksomheten.

Vi brukte fysikksimulering (Newton3) for å skape liv og skille den lekne energien fra de statiske byggene. Teknikken med gravitasjonssimulering ga ekstra liv i scenene og skapte dybde i animasjonen der simulering passet og var logisk å bruke.

Vi har brukt dagligdagse gjenstander, situasjoner og steder som målgruppa kan kjenne igjen, som for eksempel byens badeland. Strøm/energi har fått form av gule bobler som strømmer gjennom byen og de ulike prosessene. Fortellerstemmen er ung, og tonen er optimistisk.

Ettersom +CityxChange er vanskelig å uttale, valgte vi (i samråd med kunde) å bruke begrepet Plussbyen.

Se filmen her:

Uttak

De viktigste visningsstedene for filmen:

  • Barne- og ungdomsskoler
  • Kommunens hjemmeside
  • Grønn barneby

Resultat

Det er nå obligatorisk for alle niendeklassinger i Trondheim å se filmen før de følger et to-dagers undervisningsopplegg på Newton-rommet (NTNU Kalvskinnet).

Om resultatet sier kunden følgende:

«Vi opplever at både voksne og barn liker filmen og synes den både er godt laget og veldig pedagogisk/forståelig.» 

Andre jobber