Medvind med ny visuell identitet

Simulering av vind er utvilsomt nyttig, for mange til og med helt nødvendig. Arkitekter, tunnelbyggere, bildesignere – til og med sportsutøvere har behov for å vite hvordan luft og vind beveger seg og påvirkes av objekter og omgivelser. Utfordringen er at vind-simulering krever kostbar og lite tilgjengelig ekspertise. Det skal NablaFlow gjøre noe med – og forhåpentligvis får de medvind av sin nye visuelle identitet.

La famiglia

For vår del startet jobben med to eksil-italienere, NablaFlows Luca og vår egen Matteo. NablaFlow hadde vokst seg store nok til at et løft var nødvendig på nettsiden og den visuelle identitet, og Headspin ble invitert til å gi vårt tilbud og løsningsforslag. At vi ble valgt håper vi har å gjøre med vår prosess og vårt løsningsforslag, ikke de to italienernes hvisking om bestemødrenes pastaoppskrifter.

NablaFlow startet i 2018 med ett enkelt mål: Å gjøre vind-simuleringer tilgjengelig for alle. Det skal de gjøre gjennom sin skybaserte simuleringsplattform og skreddersydde software-løsninger for blant annet arkitektur, vindenergi, sport og produktdesign.

Med hensyn til visuell identitet var de allerede i gang. De hadde et utgangspunkt, men ønsket et uttrykk som bedre gjenspeilet hvem de er og hva de gjør. De ønsket å bevege seg bort fra et nokså hardt, og til dels dystert uttrykk.

Tidligere visuell identitet nettside NablaFlow. Trondheim.
Kreativ prosess, moodboard, workshop.
Kreativ prosess fra workshop, postit, tankekart

Analyse og retning

Det første steget i prosessen ble et solid arbeidsmøte som handlet om å kartlegge markedssituasjonen og posisjonen til NablaFlow. Det ble raskt klart at de befant seg i et slags mellomsjikt. De var ikke som de store konsultbaserte virksomhetene, som få har ressurser til å benytte – men heller ikke som de lette skybaserte selskapene. NablaFlow er skybasert og leverer tjenester til en relativt overkommelig pris, men tilbyr langt mer omfattende beregninger enn konkurrerende lav-budsjetts software-leverandører.

I arbeidsmøtet gikk vi også gjennom ulike visuelle retninger. Logo, farger, fonter, bruk av kontraster og design-elementer. Assosiasjoner og regelrett synsing. Ideer og drodling. Hensikten var å finne ut hva som falt i smak, og hvilke retninger som var «huge no’s». Rett og slett noe å styre etter når vi senere skulle jobbe ut løsningsforslag.

Første utkast visuell identitet, logo logodesign, grafisk design grafisk profil, nettside
Andre utkast visuell identitet, logo logodesign, grafisk design grafisk profil, nettside

Design

I design-fasen jobbet vi først ut tre forskjellige visuelle retninger. I den første retningen hentet vi inspirasjon fra trykkforskjellene som er til stede innen fluiddynamikk. Logoen ble utformet for å gi et inntrykk av en bølge av trykk som går gjennom bokstavene – mens designelementer ble brukt mer konkret for å illustrere hvordan objekter påvirker vindens bevegelser.
Den andre retningen hentet i større grad inspirasjon fra vind og bevegelse – hvor vi lot logoen bli «tatt av vinden».

Den siste retningen brukte kontraster mellom det digitale og teknologiske på den ene siden – og organiske bevegelser og flyt på den andre, noe som ble synlig gjennom blant annet bruk av to ulike fonter i logoen.

Sluttprodukt Logo NablaFlow, visuell identitet, logodesign, grafisk design branding
Sluttprodukt Nettside NablaFlow, visuell identitet, webdesign, merkevarebygging, digital markedsføring, illustrasjon, content.

Prosess

Design er en iterativ prosess. De tre første retningene var derfor ikke endelige – og var heller ikke tenkt å være det. Men deler fra retningene ble brukt i videre utvikling. Én retning hvor vi fikk et ryddigere hierarki for NablaFlows produkter, og den andre hvor logo, farger og øvrige designelementer falt mer på plass. Tilbakemeldinger og testing var viktig gjennom hele prosessen – helt frem til den endelige visuelle identiteten var landet.

Logohierarki over NablaFlow logo. Logodesign, merkevarebygging, kommunikasjonsstrategi, konseptutvikling, profilmanual, rådgivning.

Den visuelle identiteten

Nabla er en gresk bokstav og et matematisk symbol sentralt i beregning og simulering av vind. Å bruke dette symbolet i logoen til NablaFlow ble derfor et valg som ga mening. Samtidig kunne varianter av logoen brukes for NablaFlows produkter og tjenester, og dermed bidra til et gjenkjennelig og ryddig merkevarehierarki.

Prosess og baktanke logosymbol, sammensetting og logodesign. Nabla pluss vindbølger er lik NablaFlow.
Konseptutvikling og inspirasjon for fargepalett. NablaFlows farger over inspirasjonsbilde nordlys

Fargepalletten ble satt sammen med inspirasjon fra nordlyset. Ikke bare fordi selskapet er norsk – men vel så mye på grunn av de bølgende bevegelsene i nordlyset, som på sett og vis minner om vindens «bølger».

Uttak fra NablaFlows profilmanual, oversikt over fargepalett og gradient i visuell profil

Også det femte designelementet hentet inspirasjon fra nordlyset, og i tillegg bølgene og strømningene som er til stede i vind og vindmålinger.

Femte element, grafisk visuelt element av bølger i NablaFlows farger.
Grafiske element i NablaFlows visuelle identitet, stiliserte piler, infografikk, presentasjon og maler
Webdesign illustrasjon av visuell identitet i bruk på nettside. Mockup.
Mockup av NablaFlow visuell identitet i bruk. Rollup og t-skjorte. Profilering, trykk, trykksaker.
Mockup av NablaFlow visuell identitet i bruk. Visittkort foran og bak. Profilering, trykk, trykksaker.
Mockup av NablaFlow visuell identitet i bruk. Sykkel design. Profilering, produktdesign, trykk, trykksaker.

Tilbakemelding NablaFlow

«Vi er svært fornøyd med resultatet fra prosessen med dere. Dette var jo første gangen vi hadde jobbet med design/visuell identitet, så var litt usikre på hva vi kunne forvente. Gjennom prosessen klarte dere å stille de rette spørsmålene sånn at resultatet var i tråd med våre tildels vage ideer om hva vi ville fram til. Den visuelle identiteten vi har nå føler vi svarer bra til hvordan vi ønsker å framstå og representerer oss på en god måte. Som dere ser så har vi ikke endret mye siden den gang, og har heller ikke følt behovet for det, så det er jo et bevis på at vi er fornøyd. Med materialet vi fikk fra dere så var det ganske rett fram å implementere, det var så klart en del jobb å gjøre om hjemmesiden og verktøyet, men vi fikk hvertfall gode klare retningslinjer for hvordan bygge elementer og implementere designet. I den videre utviklingen har det vært lettere å utvide med nye elementer, vi trenger ikke å finne opp hjulet på nytt hver gang, men har et rammeverk vi kan følge for å bygge nye elementer/funksjoner/verktøy.» – Fredrik Lang Liland, CTO

Andre jobber