Reprofilering av Nylander

Nylander har vært Trøndelags eiendomsmegler siden 1936. Vi har utviklet en elegant og sofistikert ny profil til dem gjennom reprofilering.

Profil med historiske assosiasjoner

Profilen bygger på elementer som er hentet fra familiens og Trondheims historie, samt generelle symboler for hus.

Logoen er inspirert av en tegning fra 1936, og denne har kun fått en liten justering. Den øvrige profilen er modernisert ved hjelp av få, men elegante og mørke farger. En bygning med sterke assosiasjoner til Trondheim – Festningen – er brukt som utgangspunkt for dekorelementet.

Dekorelementet representerer både et hus og Kristiansten festning. Festningen er solid i utgangspunktet, men vi ga den et elegant utseende ved hjelp av tynne linjer.

Vi valgte en slab font som hovedfont for overskrifter fordi den gir en emosjonell appell til profilen. Fontene Museo Slab og Apex gir fin kontrast når de benyttes samtidig.

 

Animasjonsfilm

Nylander – Godt forberedt.

 

 

Andre jobber