Ny profil til Melhus kommune

To utfordringer går igjen når vi jobber med grafisk profil for kommuner. Det ene er kommunevåpen og heraldiske regler som setter klare grenser for hva vi har lov å gjøre. Det andre er ansattes og innbyggeres noe tilfeldige bruk av grafiske designelementer.

Melhus kommune var ikke noe unntak. Det var utfordrende å få folk til å bruke profilen på riktig måte, i tillegg begynte den å bli noe sliten. Da de kom til oss, var kommunen klar for endring, og det endte med at vi ga dem total fornyelse.

Melhus kommune profilmanual

En kommune skal være trygg og stødig, samtidig som det må være rom for fleksibilitet og kreativ utfoldelse. En grafisk profil som klarer å uttrykke dette, gjør en god jobb for inntrykket av kommunen.

Kommunevåpen og heraldikk

Kommunene ønsker ofte å skape et visuelt inntrykk som inneholder mer enn bare kommunevåpenet. Det gjør vi hjelp av ikoner, fonter, farger og mønster, som alle må fungere godt sammen med kommunevåpenet.

Utfordringene ligger i at det er strenge regler for bruk av kommunevåpen. Fargene i et våpen kan ikke endres, og det er ikke uten videre lov å modernisere eller endre uttrykket på andre måter. Derfor må designerne ha god kunnskap om heraldikk, og de må være flinke til å se muligheter heller enn begrensninger.

Gode designelementer ga en fleksibel grafisk profil

Melhus har et sterkt forhold til bueskytteren Einar Tambarskjelve, og designeren brukte pil og bue som grunnlag for utvikling av de nye designelementene. Elementer som har en historie å fortelle, er lette å like, og de inviterer til bruk for både innbyggere og ansatte.

Linjene viser retning fremover i tid, samtidig kan de brukes for å trekke linjer tilbake i historien. I tillegg til å gi gode assosiasjoner kan bueskytteren og linjene også brukes praktisk. De kan for eksempel vise forbindelsen mellom ulike steder i kommunen, og de kan brukes som ren dekor.

Designelementene tilfører «det lille ekstra». De gjør at Melhus kommune kan lage stilige skilt, kule t-skjorter eller spennende stillingsannonser – alt etter hva det er behov for – men likevel være den trygge og lett kjennelige kommunen.

Melhus kommune profilmanual og designelement
Melhus kommune profilmanual

Den grafiske profilmanualen fikk tydelige regler for bruk

Melhus hadde opplevd at folk brukte kommunevåpen og logo-elementer litt som de ville, og med blandet resultat. Ofte var det snakk om enkle trykksaker. Plakater for dugnad i idrettslaget, barnehagen som inviterte til julefrokost, og lignende. Den grafiske profilen dukket opp i mange rare versjoner, og ofte i dårlig kvalitet, og det var ikke kommunen tjent med.

For å lykkes med den nye profilen – med nye farger og elementer, måtte kommunen ha gode retningslinjer for bruk. Derfor laget vi tydelige regler som var lette å kommunisere, enkle å forholde seg til, og med konkrete eksempler. Disse ble samlet i den grafiske profilmanualen og gjort tilgjengelig for alle.

Her er link til Melhus kommunes profilmanual.

Andre jobber