Logodesign og profilmanual

En grafisk profil omfatter logo, skrifttyper og fargepalett. Sammen med illustrasjoner, ikoner, bilder og bildebruk definerer dette bedriftens visuelle identitet. Profilmanualen viser de ulike elementene i profilen med regler og retningslinjer for hvordan de skal brukes. Gjerne også noen regler for hvordan de ikke skal brukes. Selve logoen er bedriftens signatur og kjernen i den grafiske profilen. Den kan bestå av selskapsnavn og et symbol, eller kun selskapsnavn, ofte med en særpreget typografi.

Grafiske elementer som spiller på lag

Logoen brukes enten alene eller i samspill med farger, skrifttyper, ikoner, illustrasjoner og bildestil. Når logo og resten av den grafiske profilen spiller godt sammen, har bedriften et godt utgangspunkt for å bygge en helhetlig visuell merkevare.

Slik jobber Headspin med logodesign

Vi foretrekker å starte med en workshop med bred deltakelse. Det gir oss blant annet muligheter til å bli godt kjent med kundens visjon, verdier, personlighet og kultur. Og kunden får trygghet og et sterkt eierskap til den nye logoen gjennom aktiv deltakelse i prosessen.
Gjennom oppgaver som dekker både farger, bilder, form og tekst, kommer vi frem til hvilke retninger som kan fungere, og hvilke som er mindre heldige. Oppsummeringen av workshopen ender i en gjennomtenkt brief for det videre arbeidet.

Designeren arbeider videre med logoutformingen: tydelighet, originalitet, synlighet og størrelse (logoen skal fungere både i smått og stort – og kanskje skal den også animeres). Vanligvis er logodesign et element i utviklingen av en komplett visuell identitet. Men det hender også vi kun jobber med modernisering og/eller justering av en eksisterende logo.

Profilmanualen

Vi leverer som regel en digital profilmanual. En slik manual skal kunne leses av «alle», noe som i praksis betyr både fagfolk med grafisk kompetanse og folk som ikke har kjennskap til faget. Manualen må derfor ha retningslinjer som er enkle å følge. Noen ganger løser vi det ved å lage ulike nivåer i manualen – basert på hvilke bruksområder som finnes, og hvem som har ansvaret for dem. Andre ganger lages det én offentlig og forenklet versjon, og én mer utfyllende for bruk av fagfolk. Sammen finner vi en løsning som passer for dere.

Her kan du også lese om hvordan vi jobber med Grafisk design og Branding.

Interessert i Logodesign og profilmanual?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Saira Butt
Saira Butt
Leder salg og marked / rådgiver
+47 982 38 076