Apper for alle formål

En app skal som oftest løse en helt spesifikk oppgave for brukeren, så det er nesten alltid snakk om skreddersøm. Vi utvikler apper for telefon og nettbrett for alle mulige formål.

Eksempler på hva apper kan brukes til

  • Gi deltagerne på et seminar en app med oppdatert oversikt over seminarområdet med kart, tidsplan, foredragsholdere, påmelding til lunsj etc.
  • Registrere helsedata for å se hvordan kroppen responderer på trening/kosthold over tid, for eksempel ved diabetes.
  • Utvikle kollektiv-app for egen arbeidsplass, som viser hvilke busser ansatte og kunder kan ta, hvor holdeplassene er, samt om bussene er i rute.

Arbeidsprosessen

En app skal fungere godt for bestemte brukere, så en utviklingsprosess vil som oftest starte med research rundt målgrupper og brukerbehov. Hva trenger de, hvordan er det naturlig for dem å bruke appen, og hvordan kan vi utforme en løsning som svarer på dette? Innsikten bruker vi til å designe ulike forslag som prototypes og testes før endelig utvikling og implementering.

Hva koster det å utvikle en app?

Det er vanskelig å gi et enkelt svar, for det er så mange faktorer som er med og avgjør utviklingskostnader. Det er mulig å lage en enkel app for 10 000 kroner, men for de fleste er en startpris på 100 000 mer realistisk.

Både innhold og funksjonalitet påvirker prisen. I tillegg har det stor betydning om det er snakk om en native app, eller en web-app. I Headspin jobber vi mest med web-apps, som er rimeligst å utvikle. Her er en kort forklaring på forskjellen mellom de to:

Native app

Uttrykket native app brukes om apper som er utviklet for én spesiell enhet, for eksempel en iPhone- eller Android-telefon. Appen lastes ned fra hhv Appstore eller Google Play og installeres i telefonen.

Fordelen med native apps er at de kan ta i bruk all funksjonalitet som er innebygd i telefonen, som for eksempel kamera og gyro, og appene gir som oftest den beste og raskeste brukeropplevelsen. I tillegg er appen alltid tilgjengelig, siden brukerne ikke er avhengige av internett-tilkobling.
Ulempen er høy pris – det må utvikles én versjon for hver enhet appen skal brukes på.

Progressive web-apps (PWA)

Progressive web-apps er et forholdsvis nytt begrep, men mye av teknologien har vært både kjent og brukt lenge. En progressiv web-app er en nettside som er optimalisert for å vises på mobilen. Er den godt laget, skal den oppleves omtrent som en ekte app. Det finnes begrensninger knyttet til bruk av telefonens innebygde funksjonalitet, men det er slett ikke alle apper som har bruk for disse, og det kommer stadig nye muligheter for å løse slike utfordringer.
Fordelene er pris og muligheten til å bruke appen på alle telefoner og nettbrett. Utviklingen gjøres ved hjelp av standard web-kode, som igjen «pakkes» inn i et rammeverk for ulike enheter.

Eksempler på gode apper vi har laget:

  • App som lar gravide følge vekstkurven til barnet
    Symfyse/fundus-appen hjelper gravide med å måle og registrere fosterets utvikling i magen. Appen er utviklet i samarbeid med fagmiljø ved St.Olavs Hospital.
  • Amfelia og Oscar
    App for barn med ulike spill, sanger og aktiviteter

Hvis du er tenker på app-utvikling, er du kanskje også interessert i Webdesign og webutvikling, Virtual Reality og 3D-visualisering.

Interessert i Apputvikling?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Andreas Wivestad
Andreas Wivestad
Leder web og teknologi / rådgiver