Kampanje for Danske Bank med presentasjonsverktøy og animasjonsfilm

Høsten 2014 ble Norges største bankavtale lyst ut på anbud. Paraplyorganisasjonen Akademikerne ønsket å fornye sin bankforbindelse etter mange år hos DNB. Med over 100.000 medlemmer var dette utvilsomt en attraktiv kunde. Men hvordan skulle bankene utmerke seg i tilbudsprosessen utover å tilby gode betingelser – hvordan skulle de klare å slå Norges desidert største bank?

Interaktivt presentasjonsverktøy

Danske Bank er en utfordrer på det norske bankmarkedet. De skulle utfordre DNBs betingelser – tilby noe mer og noe bedre. Men de ønsket også å framstå annerledes. Til innsalget ønsket de derfor ikke den sedvanlige powerpoint-presentasjonen, med tørre, tekstlige fakta akkompagnert av grafer og utvalgte bilder. Vår løsning ble et skreddersydd interaktivt presentasjonsverktøy – en applikasjon – som ble bygd ikke-lineært, slik at den som skulle presentere fritt kunne bevege seg mellom tema.

 

Animert infographics

En viktig del av presentasjonsverktøyet ble hovedmenyen, som vi valgte å løse som et levende mikrosamfunn hvor Akademikerne og Danske Bank sine bygg ble satt i sentrum. Byen ble modellert i 3D, og deretter tatt inn i Adobe Air hvor vi bygde arkitektur og navigasjon for presentasjonen. De forskjellige temaene og selve innholdet i presentasjonen ble løst ved hjelp av typografi og animert infographics.

Danske Bank vant anbudet!

Ikke bare hadde de beste tilbudet, med de beste betingelsene – de var også den som utmerket seg mest i måten de kommuniserte på, noe de var sjenerøse nok til å gi oss mye av æren for.

Med avtalen i hus var tiden inne for å informere fagforeningsmedlemmene om det nye banktilbudet de kunne få. Dette valgte vi å løse ved hjelp av en kort, informativ og underholdende animasjonsfilm i 3D. I løpet av filmen ble foreningsmedlemmene presentert for avtaler og betingelser, men på en litt annerledes måte enn hva som kanskje forventes av en bank. I tillegg utviklet vi også et nytt presentasjonsverktøy for Danske Bank, som de kunne bruke ut mot kundemassen sin. Også i presentasjonsverktøyet benyttet vi 3D, men da i samspill med de øvrige virkemidlene i Danske Bank designmanual.

 

Andre jobber