Filmproduksjon – steg for steg

Film har evnen til å bevege, skape engasjement, informere, overbevise og forklare på en enkel og fascinerende måte. Verktøykassen for virkemidler er stor og tilpasses til hvert prosjekt og hvert behov – slik at man treffer målgruppen best mulig med riktig budskap. Vi produserer film for reklame, sosiale medier, content-marketing, inbound-marketing, web, presentasjoner eller i PR-sammenheng – for å nevne noen. Under har vi skildret filmproduksjon – steg for steg.

Mange spør hvordan vi lager film, det vil si både animasjon, live og VR. Her ser du hvordan et filmprosjekt kan se ut, og hva de ulike fasene innebærer – en slags idealprosess med et godt budsjett. Selve prosessen for filmproduksjon vil i mange tilfeller skaleres ned og tilpasses mindre budsjetter. Da må man ha et fast, lite team som får større grad av redaksjonell frihet. Da kan man også skape gull innenfor smale rammer.

Film er effektivt, men film er også kostbart. Derfor er det viktig at produksjonsprosessen tar presise steg, med flere avsjekker underveis. Et vellykket filmprosjekt krever samarbeid mellom deg og oss – kunde og leverandør.

Briefmøte

Filmen skal løse et behov. I briefen blir behovet forklart til oss, og du belyser hvilke målgrupper filmen skal treffe, og hvor filmen skal distribueres. Egentlig alt som kan være relevant for oss å vite. Gjerne også digresjoner. Stort og smått. I denne fasen er for mye langt bedre enn for lite. Og har du satt et budsjett vi skal forholde oss til, vil vi gjerne vite om det.

Idé og konsept

Denne fasen handler først om research og dypdykk i underlagsmaterialet. Både for at vi skal forstå og lære, men også for at vi sammen med deg skal finne essensen i det som skal formidles, og kan utforme en overordnet idé. En kreativ løsning. Retning for form, innhold og budskap. Dette konkretiseres i en konsept- eller løsningsbeskrivelse: hva som skal fortelles, på hvilken måte og hvilken visuell stilretning filmen skal ha. Det er her vi kan begynne å sette en prislapp på produksjonen.

Filmproduksjon Grading 2

Manus

Enten det er animasjon, live action eller VR som skal produseres, trenger vi et manus, som utvikles av tekstforfatter. Det beskriver alt vi hører og ser i filmen; det er oppskriften, arkitekttegningen som er førende for historiens dramaturgi, budskap, informasjonsmengde og underholdningsverdi.

Godkjenning av manus

Manuset er det nærmeste man kommer en fasit før den ferdige filmen foreligger. Derfor er det viktig å lese manusforslaget nøye og gi oss alle innspill og endringsønsker. Selvsagt vil ytterligere informasjon, underholdningsverdi og generell atmosfære komme gjennom bilder og lyd senere – men fordi manuset legger føringer for alle de kommende stegene i produksjonen, bør det aller, aller meste være med i denne fasen. Som for et byggeprosjekt er det billigere å endre på arkitekttegningen enn å bygge om huset etter at det står ferdig.

Storyboard – stillbilder

Når manuset er godkjent, går vi i mange tilfeller videre til et storyboard. Her skisserer vi hva som skjer i hvert enkelt bilde/klipp i filmen. Å lese et storyboard krever litt forestillingsevne. Ofte er skissene enkle, statiske og med få farger – man må selv sette sammen storyboardet med konsept- og stilbeskrivelser i hodet. Men med litt lesetrening er det et svært nyttig arbeidsverktøy for alle parter. Og som med manuset er det billigere å endre på ting her enn etter animasjon eller innspilling.

Animatic – skissefilm

Animatic er en forlengelse av storyboardet, og er spesielt nyttig når vi lager animasjon. I en animatic setter vi eventuell dialog, replikker og fortellerstemme sammen med storyboardet. Gjerne også skissemusikk som underbygger stemningen filmen skal få. Resultatet blir en skissefilm man kan se, men med statiske bilder. Nå begynner det å bli enklere å forestille seg hvordan det ferdige resultatet kommer til å bli. I en animatic er filmens lengde satt, og når den er godkjent, starter selve produksjonsprosessen.

Produksjon – innspilling/animasjon

Innspillingsdagen, eller dagene, er preget av fokus, noen ganger med mange involverte mennesker på settet – og helst få overraskelser. Det er nå alt som er planlagt i manus og storyboard, blir til virkelighet. I animasjonsfilm er det i denne fasen karakterer og objekter utformes, fortellerstemmer og dialog spilles inn, og selve animasjonene lages. Forskjellen fra «vanlig» film er at nå skjer det aller meste av arbeidet på PC.

Filmproduksjon Visuelle effekter VFX 1

Postproduksjon og lyddesign

Alt som skjer etter innspilling, kalles postproduksjon. Det innebærer i første omgang klipping, hvor delene settes sammen til en helhet. Deretter vil bildene etterbehandles og grades; fargejusteres på godt norsk. I tillegg vil eventuell grafikk og animasjon integreres. For animasjonsfilm vil de ulike bestanddelene av forgrunner, bakgrunner, karakterer og objekter settes sammen. Lyssetting og stemning kommer på plass. Magiske ting oppstår.

Lyddesign og musikk

Lyd og musikk kan endre en film fullstendig. Film er levende bilder, men hvordan vi oppfatter en film, er vel så mye bestemt av lyd. Underveis i produksjonen bruker vi gjerne skissemusikk som gir retning for hvor vi skal. Men det er først når filmen nærmer seg ferdigstilling, at lyddesigner og komponist skrur på plass lydmiks, lydeffekter og musikk. Og voilà, en ferdig førsteversjon av filmen er klar for påsyn.

Påsynsversjon

Påsynsversjonen er en komplett og ferdig film, men det er fortsatt anledning til å justere små detaljer i filmen. Gjennom avsjekker underveis i idéfase, manus, storyboard og animatic skal det imidlertid være få overraskelser som krever store endringer i påsynsversjonen.

Justeringer og ferdigstilling

Basert på innspill, ønsker og diskusjon gjør vi de siste justeringene, som ender i godkjent og ferdig film i riktige formater.

Måling og evaluering

Når du får den endelige versjonen, er den klar for bruk på egnede og på forhånd definerte flater. Filmen lages som oftest for å oppnå konkrete mål – vi ønsker derfor at effekten av filmen måles om det er mulig. Film i digitale kanaler, som for eksempel YouTube eller Facebook, gir nesten ubegrensede muligheter for måling av effekt og nedslagsfelt. Etter endt produksjon er vi også opptatt av å møtes for å dele erfaringer og evaluere både prosess og resultater.

Her forteller vi hvordan vi jobber med animasjon.

Showreel

Interessert i Filmproduksjon?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Per Ole Aabakken
Per Ole Aabakken
Leder film og animasjon
+47 986 24 230
Njål Brekke
Njål Brekke
Daglig leder / rådgiver
+47 976 60 007