Brygge Femten – visuell presentasjon av lokaler som ikke er ferdig restaurert

I en gammel brygge som har stått tom i mange år, er Thon Eiendom i ferd med å restaurere og etablere topp moderne kontorlokaler. Headspin har utviklet en designmanual – en presentasjon av hva som møter dem som er så heldige å få arbeidslokalene sine der – for å selge inn eiendommen til nye leietakere.

Utfordring: Å få potensielle leietakere til å se mulighetene
En brygge som har stått ubrukt i 40 år, ser både sliten og avvisende ut. Det nedre gateløpet til Kjøpmannsgata har heller ikke vært spesielt inviterende, men kommunen har nå jobbet noen år for å forbedre dette.

Headspins oppdrag var å gjøre Kjøpmannsgata 15 salgbar til potensielle leietakere. Til det utformet vi en såkalt designmanual. Den viser hvordan de nye kontorlokalene vil se ut når de er ferdige, og den viser også hvor attraktivt dette området er. Beliggende midt i sentrum, få minutter fra flust av spisesteder og rekreasjonsområder.

3D-illustrasjoner viser ferdige kontorlokaler i bruk
Gamle brygger har ofte lav takhøyde og sparsomt med vinduer og dagslys, og potensielle leietakere trenger hjelp for å se hvordan det faktisk vil bli. Vi utformet fem 3D-illustrasjoner som viser alle de spennende detaljene som lokalene vil få når restaureringsarbeidet er ferdig. Mange vegger taes ned, nye rom skapes, og det etableres lyssjakter.

Bergersen Arkitekter har bidratt med godt materialvalg og gode tekniske løsninger for å gi et lokale som er godt å jobbe i. Materialene gjenspeiler samtidig det historiske til et verneverdig bygg og et område som favner over tusen år med Trondheims-historie.

Eksklusivt preg på designmanualen
Kontorlokalene i Brygge Femten ligger i det øvre sjiktet når det gjelder fasiliteter, innredning og materialvalg. Manualen gjenspeiler dette i stor grad. Vi har valgt formatet liggende A3, som gir god plass til å vise bilder og detaljer.

Vi har utviklet logo for bygget, laget ikoner til bruk i manualen, og tilpasset kart som viser det attraktive nærområdet.

Skulle brygga få et navn som skiller den ut?
Et godt navn gir personlighet, og det tilfører en ekstra dimensjon til markedsføring og bruk. Trondheim har mange gårder med navn etter tidligere eiere eller historisk bruk, men det var ikke noe ved Kjøpmannsgata 15 som virket naturlig å spille på. Vi lanserte derfor navnet Brygge Femten. Det er et tydelig navn som er enkelt å huske, og som forteller en historie. Samtidig fungerer det godt på et moderne kontormiljø.

Andre jobber