Langsiktig merkevarebygging med Adresseavisen

Verden er blitt mindre. Avisbransjen er i endring, og mange mediehus har vært gjennom en omstilling. Flere faktorer spiller inn, eksempelvis tap av tradisjonelle annonseinntekter, nedgang i papiravislesere, og hardere konkurranse om lesernes oppmerksomhet i det digitale universet hver og en av oss har skapt for oss selv. Denne problemstillingen gjaldt også Adresseavisen, som kom til oss med en åpen utfordring:

«Hvordan appellere til potensielle abonnenter i alderen 30–45 år?».

Vår tilnærming

Adressa konkurrerer – i likhet med andre mediehus – med «resten av verden» om vår oppmerksomhet, men når det er sagt: Ingen dekker lokale nyheter som Adressa. Det er et av flere argumenter som gjør avisa unik i vår region. Erfaringsmessig er det langsiktig merkevarebygging, og ikke korte salgskampanjer, som er mest effektivt. Derfor ønsket vi å tenke mer overordnet og konseptuelt.

Vi startet arbeidet med å stille oss spørsmål som «hvilke barrierer finnes for potensielle abonnenter?» og «hva er Adressas verdier og visjon?». Vi så på internasjonale mediehus – hvilke erfaringer de har gjort seg, og hvilken vei de har valgt å gå.

Det er også viktig for Adresseavisen å bygge intern stolthet, noe som best gjøres ved å vise frem de dyktige og engasjerte menneskene som jobber der.

For å fremstå mer attraktiv for potensielle abonnenter, er det viktig å vise hva som faktisk befinner seg bak betalingsmuren. I tillegg til seriesaker, for eksempel Livet på St. Olavs, publiserer Adresseavisen jevnlig større saker der det er satset ekstra på fortellingsform og layout som gjør leseropplevelsen til noe helt annet enn ved ordinær tekst og bilde. Disse er viktige å vise frem, slik at lesere som vurderer å bli abonnenter, vet litt mer om hva de får. Vi må trekke ønsket målgruppe inn til disse sakene, i kanaler de selv oppholder seg i.

Løsningen

Adresseavisen gir oss innblikk i sakene som påvirker oss her hvor vi bor. Innblikk nok til å ta valgene som er riktige for oss, og til å skille hva som er viktig – fra det som ikke er så viktig. Innblikk ble derfor det naturlige konseptnavnet, en gjennomgående rød tråd som går igjen i alle konkrete tiltak.

Presentasjonsfilm

Filmen «Jeg var her» fikk som hovedoppgave å fortelle om Adresseavisens rolle gjennom tidene, og å kommunisere samfunnsansvaret avisen har. I filmen har fortellerstemmen jeg-perspektiv, og skal representere Adressa. Vi får et innblikk i viktigheten av å ha en regionavis som er til stede – både ved små og store hendelser. Over 40 kjente og ukjente fjes er med i filmen – Oddvar Brå stilte opp på ski, og lille Tuva, som ble født i veikanten på vei til sykehuset, smiler entusiastisk til kamera. Influencere, barn og 100-åringer forteller tilsammen en historie om Adresseavisens rolle i våre liv. Filmen blir jevnlig brukt i foredrag og andre situasjoner der Adressa viser seg frem. Den ble også vist på kino i Trondheim sommer/høst 2018.

Journalistportretter

Vi tror på å bygge profiler i Adresseavisen, og å gi leserne ansikter med meninger de kan forholde seg til. I tre filmportretter følger vi tre utvalgte kandidater fra Adresseavisen når de er på jobb.

Vi får høre hvorfor de gjør det de gjør, og hva som er viktig ved jobben deres. Et lite innblikk i hverdagen til en journalist.

Instagram Story-teasere

For å vise frem litt av hva som befinner seg bak betalingsmuren, lagde vi flere ulike Instagram story teasers til saker som tidligere var pluss-saker. Et eksempel er seriesaken Livet på St. Olavs, der leseren kan sveipe opp fra Instagram og inn på samleside for alle artiklene i serien. På denne måten får leserne innblikk i den dyptgående journalistikken som ligger bak betalingsmur.

Vi takker Adresseavisen for tilliten og jobber videre med Innblikk 2.0

Andre jobber