Hjerteplanen

E.C. Dahls Eiendom og Odd Reitan skulle relansere en oppdatert Hjerteplan, 10 år etter at den første gang ble lansert. Målet var å engasjere Trondheims befolkning og beslutningstagere til en ny diskusjon omkring Midtbyens fremtid. Vår utfordring var å konkretisere og pakketere Hjerteplanen, versjon 2.0. Oppdraget inkluderte blant annet utvikling av kommunikasjonskonsept, visuell profil, markedsplaner for utrulling i egne, betalte og fortjente kanaler, produksjon av ny hjemmeside, filmer, operativ håndtering av sosiale medier, egne kanaler, presse og produksjon av markeds- og presentasjonsmateriell.

Bakgrunn

Det var 10 år siden Odd Reitan lanserte Hjerteplanen, hans kjærlighetserklæring til Midtbyen og dens betydning som regionens absolutte tyngdepunkt – kulturelt og handelsmessig. Den gang, som nå, bestod planen av en samling idéer og innspill til hvordan Trondheim kan videreutvikle sine byrom. Grunnvisjonen var å gjøre Trondheim til Norges mest levende og åpne (by)miljø gjennom å reise problemstillinger og komme med ideer som kunne sette i gang diskusjon og dialog. Intensjonen var mer et ønske om å spille inn inspirerende tankevekkere enn å diktere absolutte planer for by- og eiendomsutvikling i Trondheim. Og diskusjon ble det, men lite handling. Og etter 10 år mente Odd Reitan at tiden var moden for en ny runde.

Løsning

Når Hjerteplanen nå skulle relanseres etter 10 år, var det viktig å få frem at det var en revitalisert og handlekraftig plan. En plan som hadde vokst både i innhold og aktualitet. Fremdeles var målgruppen sammensatt; folk flest, det offentlige Trondheim, investorer, fagfolk, presse, opinionsledere osv.

Første gang var den viktigste kanalen et bilag i Adresseavisen, men på 10 år har verden endret seg – og det var naturlig å tenke innhold, historiefortelling og kommunikasjon i helt nye kanaler og medier. Hjerteplanen 2.0 fikk derfor en egen webside som hovedkanal og nav for all kommunikasjon.

For å skape treffende og bevegende kommunikasjon rundt Hjerteplanen måtte vi gå til kjernen – til Odd Reitans kjærlighetserklæring til Midtbyen og dens utvikling. Med dette som utgangspunkt revitaliserte vi den grafiske profilen fra bunnen av og skapte et samlende grunnlag for historieformidling og rikt innhold.

Vi ønsket å kommunisere muligheten for endringer på flere plan enn bare arkitektonisk og fysisk. Åpner nye rom ble derfor introdusert som posisjoneringsuttrykk. Uttrykket kommuniserer både med hode og hjerte og viderefører verdien av en kjærlighetserklæring. Er man åpen for nye impulser og endringer, vil man åpne nye mulighets- og mellommenneskelige rom.

 

I Hjerteplanen 2.0 ønsket vi også å bringe inn flere perspektiver fra fagmiljøene som har jobbet med planen. Det ble viktig å vise at det ikke bare er Odd Reitan som stod bak, men at det er et stort fagmiljø inkludert en rekke av Trondheims ledende arkitektkontor som Agraff, Bergersen, Skibnes og ARC har bidratt med gjennomtenkte løsninger. På nettsiden og i sosiale medier vil man derfor bl.a. finne en portrettfilm av Svein Skibnes og hans tanker rundt et viktig moment i planen, nemlig byfortetning.

odd reitan og svein skibnes på byhaven

Resultatet

Initiativet til Hjerteplanen 10 år etter vakte stort engasjement blant trønderne. Saken ble behørig omtalt i Adressa, inkludert førstesideoppslag dagen etter at den revitaliserte planen ble lansert på Boligkonferansen 2016 i regi av Danske Bank, Nylander og Kjeldsberg. I løpet av de neste ukene kom det i tillegg en rekke kronikker og meningsytringer. Den fyldige omtalen sørget for at budskapet ble eksponert for alle Adresseavisens lesere flere ganger.

I sosiale medier skapte hovedtanken om en åpen og levende by både begeistring og kritikk, og diskusjonene om de foreslåtte tiltakene gikk heftig og begeistret gjennom hele kampanjeperioden. Spesielt engasjement vakte forslaget om IQ-banen, en taubane fra Gløshaugen til Kalvskinnet. Tematikken ble også tatt opp på en rekke konferanser samt i debattfora hvor byutvikling sto på agendaen.

Totalt har budskapet nådd nærmere 500.000 unike personer via Facebook og Instagram, og nærmere 9000 personer har deltatt i diskusjonen i form av delinger, likes og kommentarer.

Andre jobber