Kommunikasjonsstrategi, visuell profil, nettside og film for Nofitech

Oppdrett og salg av laks er en paradegren for norsk økonomi. En av de mest lovende løsningene på disse utfordringene er såkalte RAS-anlegg; lukkede anlegg med resirkulering av vann for hele oppdrettsprosessen – fra yngel via smolt og storsmolt til slakteferdig laks.

Trondheimsfirmaet Nofitech har utviklet og markedsfører sitt eget RAS-konsept, ModulRAS. De kom til oss for å få hjelp til utvikling av en kommunikasjonsstrategi, ny visuell identitet og utforming av innhold i ulike kanaler og flater. Vi startet, som vi nesten alltid gjør, med grundig research og en heldags workshop sammen med kunden.

Profilering og posisjonering

RAS-teknologi er noe de store aktørene i bransjen vil være opptatt av fremover. Posisjonen som teknologisk ledende var fremdeles ledig; derfor var det viktig å starte arbeidet med bygging av merkevaren Nofitech og deres produktkonsept så raskt som mulig. Basert på en tydelig visuell identitet og et godt konseptnavn for teknologien.

Et godt produktnavn

En viktig del av jobben var å finne et godt navn for konseptet. Vi gikk bredt ut, og sammen med Nofitech smalnet vi fort inn. Begrepet RAS var sentralt for hele bransjen, uavhengig av språk, og vi bestemte raskt at de tre bokstavene måtte være en sentral del av navnet. Ved å koble RAS sammen med ordet modul, som var et viktig grep ved den konkrete konsept-løsningen til Nofitech, endte vi på navnet ModulRAS. Med et originalt oppsett ble det en sterk logo og et navn vi kunne patentere og bygge et produktmerke på.

Film som presenterer både selskap og konsept

Fokuset på RAS vokser nærmest minutt for minutt, så det hastet med å få konseptet presentert for markedet. En skikkelig film ville kunne gjøre mye både med hensyn til spredning og grundig informasjon. Derfor ble en god film en prioritert oppgave.

Samtidig er to av utfordringene for Nofitech at selskapet er relativt lite og ukjent, samtidig som kostnadene for RAS-anlegg er store. Det betyr at usikkerhet hos potensielle kunder knyttet til leverandørens kapasitet og dermed troverdighet for leveransekapasitet vil være et viktig moment i kjøpsvurderingen.

En film for presentasjon av konseptet måtte derfor på samme tid overbevise både om den teknologiske løsningens kvaliteter og selskapets soliditet og leveringsevne. Resultatet kan du se her:

En solid merkevare

RAS-anlegg er kompliserte og svært kostbare produkter; altså ikke noe som kjøpes på impuls. Desto viktigere er det at potensielle kjøpere finner grundig informasjon på leverandørens nettside. Headspin har bidratt med mye av innholdet på den nye nettsiden. Med særlig fokus på teknologien.
Sammen med nytt markedsmateriell, en forsterket organisasjon og økonomiske muskler står Nofitech godt rustet til å vokse ytterligere, og å ta en sterk posisjon innenfor utvikling av RAS-anlegg.

Andre jobber