Illustrasjoner for Demensomsorg på gård

På oppdrag fra Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse lagde vi i 2018 identiteten for prosjektet Demensomsorg på gård. Dette er et forskningsprosjekt som undersøker dagsaktivitetstilbud på gård til personer med demens. Identiteten bestod av logo, farge og typografi, samt en rekke illustrasjoner som står sentrale for identiteten.

Illustrasjonene skulle tas i bruk på en enkel nettside – demensomsorgpågård.no – samt i brosjyrer og på postere.

Om illustrasjonsstilen «Å gå seg vekk i sitt eget hode»

Fremgangsmåten var å ha en stor illustrasjon som det kan benyttes ulike utsnitt fra, avhengig av behov. Utsnittet kan eksempelvis være av bruker og gård, eller av bruker og pårørende. Illustrasjonen inneholder ulike elementer som gir et helhetlig bilde av Demensomsorg på gård.

Elementer vi vil finne i selve illustrasjonen er en vei som går innover i bildet, som representerer brukerens livshistorie, deriblant pårørende som plasseres i bakgrunn av hovedperson. En gård plasseres i forgrunn sammen med illustrasjonens hovedperson som representerer brukeren av tilbudet.

Vi takker for oppdraget, vil du se profilen i aksjon, kan du sjekke den ut her!

Andre jobber