Kommunikasjonsstrategi, visuell profil og nettside for Trym

Da eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym Eiendom, bestående av de to selskapene Trym Næring og Trym Bolig, slo seg sammen med Teknobygg, ble det starten på et trøndersk eiendomseventyr. Headspin fikk være med på reisen.

Fra nå av skulle selskapene leve videre under ett og samme navn – Trym. Misjonen var fortsatt den samme: Å levere attraktive og funksjonelle boliger, næringslokaler, offentlige bygg og infrastrukturløsninger – med omtanke for byen og samfunnet.

Utfordringen – å utvikle en ny og felles visuell profil

Når et stort eiendoms- og entreprenørkonsern som Trym kjøper opp en kjent aktør som Teknobygg, krever dette profesjonalisering av markeds- og kommunikasjonsarbeidet.

Første del av jobben, å skaffe nok innsikt om selskapene til å utvikle en ny og felles visuell profil, ble påbegynt våren 2019. Dette skulle danne grunnlaget for det videre arbeidet, som blant annet gikk ut på å designe og utvikle ny nettside, produsere artikler og innhold og, på sikt, produsere en brand film.

Vi begynte med å ha det vi i kommunikasjonsbransjen elsker, nemlig en workshop. Målet med slike workshops er å gi byrået et godt grunnlag for det videre arbeidet, noe vi er avhengige av for å kunne utvikle den visuelle identiteten samt for å skape treffsikker kommunikasjon. Vi arrangerte workshop både med Trym og med Teknobygg, slik at vi kunne være sikre på at alle stemmer ble hørt.

En slagkraftig visuell identitet

Trym driver en mangeartet virksomhet innenfor fire forretningsområder; bolig, næring, bygg og anlegg. Den visuelle profilen måtte derfor ta utgangspunkt i at tre selskaper skulle bli til ett, og i tillegg at selskapet har disse ulike forretningsområdene.

En slagkraftig visuell identitet skal ikke bare speile hva Trym driver med, og hvilken bransje de er en del av, den skal også bidra til å skille konsernet fra andre aktører i bransjen. Så, hvordan kunne vi kommunisere at Trym skaper merverdi for mennesker og samfunn – at konsernet ønsker å bygge en bedre by, et bedre samfunn, og at produktene deres er verktøyet for å nå dette målet?

Fargevalg

Det oransje kvadratet i den gamle Trym-logoen fremsto som «ungt» og «dynamisk», og vi bestemte oss derfor tidlig for å ha med dette videre, men i en mer nedtonet, mer moden form. Vi gjenbrukte hovedfargene fra den opprinnelige profilen, men valgte å justere dem slik at de fremstår friskere.

I og med at Trym tidligere brukte ulike farger for hver av selskapene, ble ikke profilen oppfattet som holistisk. I den nye profilen bruker vi kun to farger, noe som gir en mye mer samstemt og dynamisk look.

Logo

Hovedutfordringen var å utvikle en logo som ville fungere like godt på en moderne, sofistikert eiendomsbedrift, som den gjør for en typisk byggeaktør.

For å være sikre på at vi fikk en god, unik identitet, valgte vi å skreddersy typografien i Trym-logoen. Dette sørger for god gjenkjennbarhet, samtidig som det tydelig skiller Trym fra andre aktører i bransjen. I tillegg til bokstavene i logoen designet vi også et eget symbol – et monogram. Dette symbolet, som tar utgangspunkt i en hammer, har en sterk, monolittisk form som reflekterer en stabil, solid og troverdig leverandør.

Ikoner

I tillegg til fargepalett, logo, typografi og bildestil, utviklet vi også ikoner for samtlige forretningsområder, som enkelt kunne animeres opp. På denne måten kan Trym enkelt vise frem de ulike tjenestene de tilbyr.

Ny nettside – med flere oppgaver

Når den visuelle profilen var på plass, var det klart for fase to – å utvikle eiendoms- og entreprenørkonsernets nye nettside. Den nye nettsiden hadde flere mål, og skulle, blant annet:

– tiltrekke seg de beste hodene med tanke på ansettelse

– selge boliger og tjenester

– bidra til at konsernet kommer i posisjon til å kjøpe de beste landområdene

Den nye nettsiden oppdateres stadig med nyheter og spennende Trym-prosjekter. Også her har vi bidratt, blant annet med innholdsproduksjon.

Headspin jobber stadig med Trym, og det hittil siste vi har gjort er en rekrutteringsfilm – se under.

Trym har flere spennende prosjekter på blokka, og de ønsker å ha Headspin med på laget. Vi takker for tilliten og ser frem til å ta fatt på nye oppgaver!

Andre jobber