3D-visualisering

3D-visualisering vil si at du kan se objekter fra flere kanter. Spill-verden har gått foran og utviklet teknologien i mange år, og etter hvert har næringslivet oppdaget hvilke enorme muligheter som ligger i denne måten å presentere varer og tjenester på.

Hvorfor 3D?

Fordi noen produkter rett og slett er enklere å forstå når vi ser dem i 3D. En bolig som ennå ikke er bygd, eller et hjerte som pumper, er kanskje vanskelig å se for seg. Men når vi modellerer det i 3D, får vi et objekt som du kan snu på og vurdere fra alle vinkler, i stedet for et helt flatt bilde.
3D egner seg til utrolig mange formål, og det brukes stadig oftere til forskning, undervisning, presentasjoner og salg.

Slik utvikler vi 3D-modeller

Vi bygger opp modellen fra bunnen av, eller baserer den på råfiler fra kunden. Det kan være et reelt produkt, som en bil, men ofte er det også figurer som er tegnet av illustratør. Alt kan modelleres – en leilighet eller en hel by, en motordel eller hele flyet.

I starten vil modellen se ut som en trådfigur. Etter hvert gjør vi den levende ved hjelp av farger og lys, og vi legger på ulik tekstur som gir inntrykk av en virkelighetsnær overflate av tre, hud, gress, metall osv.

Har du først laget ett tre, er det lettere å skape en hel skog. Det samme med ett menneske; når grunnfiguren er ferdig, kan den dupliseres og utstyres med ulike hudfarger, hår og klær, og den kan gjøres større eller mindre.

Fra 3D til animasjon og virtual reality

Når du først har visualisert noe i 3D, har du grunnlaget for andre produkter. Modellen kan blant annet brukes på websider, på touch-skjermer, i spill og animasjonsfilmer, og selvfølgelig i VR.

Forskjellen på 2D og 3D

Et 3D-objekt kan du alltid snu på, sånn at du kan se det fra flere sider. I 2D ser du egentlig bare én side, nemlig den som vender mot deg. Når det er sagt – flinke 2D-animatører lager ofte en illusjon av dybde i bildet. Og de animerer objekter sånn at det ser ut som om de beveger seg mot deg eller fra deg. Dermed er det lett å få inntrykk av at man ser en ekstra dimensjon.

Vi har også egne sider som beskriver arbeidet med Illustrasjon, Animasjon og Virtual Reality.

Showreel

Interessert i 3D-visualisering?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Andreas Wivestad
Andreas Wivestad
Leder web og teknologi / rådgiver
Njål Brekke
Njål Brekke
Daglig leder / rådgiver
+47 976 60 007