Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategien forteller hvordan kommunikasjon skal bidra til at en virksomhet når målene sine. Konkrete mål og delmål, utfordringer, målgrupper og tiltak defineres, og vi er tydelige på hvilke budskap vi fortrinnsvis skal fortelle hvilke deler av målgruppen, hvordan vi bør fortelle, hvilke kanaler som egner seg for ulike budskap – og hvorfor dette er riktig. De konkrete tiltakene plasseres inn i en aktivitets- og tidsplan.

Utviklingen av kommunikasjonsstrategi

I Headspin følger vi en relativt fast oppbygging for utvikling av en kommunikasjonsstrategi i tett samarbeid med oppdragsgiver. Under har vi skissert en omfattende prosess med en rekke stikkord for hva som kan gjennomføres. Hvor omfattende oppgaven bør være, samarbeidsform og ressursbruk finner vi ut sammen med kunden i begynnelsen av prosjektet.

 1. Kartlegging av dagens situasjon internt og eksternt. Egne styrker og svakheter. Verdigrunnlag. Konkurrenter. Posisjon. Fremtidsscenarier. Rammebetingelser. For å utvikle en strategi som skal hjelpe oss fra en posisjon til en annen, trenger vi full oversikt over status i dag.
 2. Visjon. Overordnede mål og delmål. Milepæler. Kommunikasjonsmål, atferdsmål og effektmål. Definere relevante KPI’er for måling av effekt. Eventuell nullpunktmåling. Å definere mål hjelper oss til å stille relevante spørsmål – blant annet om tidsperspektiv og ressursbehov.
 3. Kommunikasjonsutfordringer. Hva kan og må vi endre internt? Satsningsområder. Kanskje er ikke målene vi setter mulig å nå uten endringer eller omprioriteringer.
 4. Veivalg. Segmentering/målgrupper. Differensiering/budskap. Mennesker er forskjellige; budskap og kanalvalg som fungerer godt overfor én del av målgruppen, trenger ikke fungere overfor andre.
 5. Tiltak. Tilgjengelige ressurser. Prioriteringer. Kanaler. Tidsperspektiv. En viktig del av planleggingen.
 6. Konsekvenser. Nødvendige endringer. Forankring. Implementering.
 7. Oppfølging og evaluering.

Ta gjerne også en kikk på siden om Merkevarebygging og branding.

Interessert i Kommunikasjons­strategi?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Saira Butt
Saira Butt
Leder salg og marked / rådgiver
+47 982 38 076
Pia Biermann
Pia Biermann
Leder strategi og merkevare / rådgiver
+47 952 80 015

Relaterte jobber

Trondheim Calling / Festivalen ringte. Vi svarte retro og analogt.

 • Logo og branding
 • ,
 • Sosiale media
 • ,
 • Trykksaker
 • ,
 • Webdesign

Impulse Treningssenter / Branding for Impulse Treningssenter

 • Logo og branding
 • ,
 • Sosiale media
 • ,
 • Trykksaker

Danske Bank / Gi et Skulderklapp!

 • Content
 • ,
 • Film
 • ,
 • Kampanje
 • ,
 • Sosiale media

Honda Power Equipment / Kampanje for Honda Power Equipment

 • Animasjon og 3D
 • ,
 • Content
 • ,
 • Kampanje
 • ,
 • Sosiale media
 • ,
 • Webdesign

Olavsfestdagene / Konsept og kampanje for Olavsfestdagene 2017

 • Illustrasjon
 • ,
 • Kampanje
 • ,
 • Logo og branding
 • ,
 • Sosiale media
 • ,
 • Trykksaker
 • ,
 • Webdesign