Branding for Impulse Treningssenter

25 års erfaring. 10 treningssentre. 14 000 medlemmer. Dette er tre harde fakta om Impulse, en av Norges største aktører i treningssenterbransjen. En fjerde faktaopplysning er at kjedens uttrykk lenge har vært modent for en solid overhaling. Utgangspunktet var et ansiktsløft, resultatet ble en bunnsolid brandguide.

Utfordring:

De siste årene har vært «investeringsår» for Impulse, en treningssenterkjede med nedslagsfelt i Trondheimsregionen. Samtlige senter er pusset opp, og det er i tillegg utviklet en ny modell for hvordan Impulse-sentrene skal se ut fremover, noe som lover godt for treningshungrige trøndere. Tilbudet er imidlertid det samme som før: Impulse skal være rimelig, men samtidig levere mer enn forventet.

Etter å ha gjennomført en intern strategiprosess, som blant annet tok for seg hvordan Impulse ønsker å fremstå, landet kjeden på at de fortsatt skal være både folkelige og tilgjengelige – og samtidig profesjonelle. De vil ikke segmentere noe særlig, men det er et uttalt ønske om å nå flere kvinner, samt studenter i større grad. Impulse gjennomførte også en kundeundersøkelse, hvis resultat ga dem en klar oppfatning om hvilke kvaliteter kjeden hadde, kontra hva de måtte forbedre.

Utfordring: Gap mellom hvordan kjeden presenterte seg visuelt og språklig kontra hvordan de fysiske sentrene så ut

Da markedsansvarlig Johannes Hvidsten i Impulse tok kontakt med oss våren 2021, var det med en over gjennomsnittet spennende utfordring. For med bakgrunn i strategiprosessen kjeden nylig hadde gjennomført, var det nå oppstått et gap mellom hvordan de fysiske sentrene så ut, kontra hvordan kjeden presenterte seg visuelt og språklig. Den gamle profilen ga inntrykk av at kjeden utelukkende fokuserte på pris, ikke innhold eller kvalitet. Sannheten var imidlertid at de aller fleste Impulse-sentrene alltid har vært av høy standard – både utstyrsmessig, med tanke på lokaler og – ikke minst – nivået av ekspertise. Nå skulle en ny, tidsriktig visuell identitet være med og vise nettopp dette.

Oppdraget, presentert som en byråkonkurranse, gikk til oss i Headspin (takk, Impulse!) – og skulle vise seg å bli et aldri så lite «best practice»-prosjekt. Ikke bare var briefen vi mottok både gjennomarbeidet og bunnsolid, Impulse var i tillegg klare for å bli utfordret – et sjeldent godt utgangspunkt med tanke på å løse kundens kommunikasjonsutfordring!

Vi valgte å dykke inn i treningskjedeverden – både lokalt og internasjonalt – allerede i innsalgsfasen, og gjennomførte i tillegg interne undersøkelser; vi og angrep rett og slett utfordringen med både hode og hjerte. Tilbakemeldingen fra kunden var at valget falt på Headspin nettopp på grunn av at vi turte å utfordre måten merkevaren fremsto på – pluss at vi hadde en helhetlig tilnærming.

I arbeidsmøtet tok vi blant annet et dypdykk  inn i treningskjedeverden – både lokalt og internasjonalt. På den måten fikk vi god forståelse for hvem Impulse var og, ikke minst, hvordan de ønsket å fremstå. 

Løsning:

Det ble raskt klart at den nye profilen, som skulle lukke nevnte gap mellom uttrykket i markedsføringen og hvordan publikum opplever sentrene, måtte være tydelig, gjenkjennbar og brukervennlig – både fysisk på sentrene, på print samt digitalt. For å lykkes med dette, ble det viktig å se på hva som differensierer Impulse fra andre. Men hva er egentlig det? Er ikke alle treningssenter like? Nei, har vi lært, det er de absolutt ikke. Impulses verdier – serviceinnstilt, kvalitet og hyggelig – gjennomsyrer nemlig hele kjeden. Det var bare et bittelite problem: Verdiene ble definitivt ikke gjenspeilet i kommunikasjonen … Her jobber det dyktige folk; online-verktøyet «Impulse Online» er av skyhøy kvalitet, og hele 90 prosent vil anbefale Impulse Treningssenter til andre – det måtte komme tydeligere frem!

Samarbeidet startet med et arbeidsmøte, som det ofte gjør. Hensikten med et slikt arbeidsmøte er å berøre så mye som mulig på kort tid, slik at vi i byrået får et tilstrekkelig grunnlag for å arbeide videre. Det sikrer også at nødvendige veivalg og avgrensninger blir tatt før vi går i gang med arbeidet.

Som nevnt tidligere, hadde Impulse både gjort et solid stykke forarbeid, og de var mer enn åpne for å bli utfordret, noe de også ble. Som en naturlig forlengelse av diskusjonene vi hadde med kunden, tok vi også en grundig gjennomgang av daværende visuelle identitet.

Logo:

Den originale logoen fungerte dårlig på digitale plattformer. Det ble imidlertid tidlig klart at logoen ikke kunne skrotes på nåværende tidspunkt, men at den med fordel kunne justeres. Den justerte logoen består nå av en ramme og navnetrekket IMPULSE.

Farger:

God bruk av farger underbygger og styrker en merkevares identitet. Oransje var bærende for Impulse, og det ble derfor naturlig å beholde en variant av denne. I tillegg inkluderte profilen en variant av blå, som er brukt i sentrene. Også denne var det et ønske om å beholde i en eller annen form. Oransjefamilien er fortsatt Impulses primære farger, i tillegg er fargepaletten utvidet med «Carbon Grey», «Impulse Teal» og «Impulse Purple».

Typografi:

Den originale typografien hadde ikke tilstrekkelig særpreg, og spilte heller ikke en tydelig nok rolle i den visuelle identiteten. Vi ble derfor enige med Impulse om å endre på skrifttyper og typografi. Det nye primærtypesnittet, Big Shoulders Display, er en sterk, geometrisk font, ladet med energi og særpreg. Sekundærtypesnittet Karla, en moderne grotesk-font med god lesbarhet, passer på sin side godt til introtekster, brødtekst og lange tekster generelt.

Badges:

For å kunne fortelle flere historier i ett, og å snakke mer til målgruppas følelser enn fornuft, utviklet vi et sett med badges/klistremerker. Badgene er et lekent og funksjonelt virkemiddel, som støtter hovedbudskapet visuelt, samtidig som det skaper bevegelse og dynamikk.

Kinetiske elementer:

Vi har også utviklet et sett med kinetiske elementer for Impulse. Dette er abstrakte symboler, inspirert av trening og aktivitet. Elementene er iøynefallende og tilfører liv og et unikt preg til kommunikasjonen. Hver enkelt flate kan ha maks to designelementer: Én badge samt ett kinetisk element – på den måten unngår vi uønsket støy i kommunikasjonen.

Fotostil og uttrykk generelt:

Innhold og uttrykk i bilder styrker det etterlatte inntrykket av Impulse. I kombinasjon med logo, fargevalg og typografi, formidler bildene fortellingen om hvem Impulse er. Vi bruker ekte mennesker i autentiske situasjoner, viser ansikt når mulig og vi følger én enkel hovedregel: Bilder må kommunisere treningsglede.

Tone of voice:

God, tydelig kommunikasjon betyr mye, om ikke alt, i dagens marked. Forbrukerne er kravstore, men en merkevare med en unik og gjenkjennbar identitet, har et godt utgangspunkt for å lykkes med kommunikasjonen. Dette så markedsansvarlig i Impulse verdien av, og som et tilleggsprodukt til Impulses nye brandguide/profilhåndbok, ønsket han at vi utviklet en egen språkhåndbok for kjeden.

Språkhåndbok:

Merkevaren Impulse skal kommuniseres på en enhetlig, profesjonell og engasjerende måte i alle kanaler og på alle flater. Vi definerte derfor retningslinjer og en standard for alt av kommunikasjon i et dedikert dokument: «Slik kommuniserer Impulse i digitale kanaler».

Etter å ha diskutert frem og tilbake med kunden, blant annet om hvordan verdiene best mulig kunne gjenspeiles visuelt og tekstlig, valgte vi så å presentere to ulike retninger for Impulses nye visuelle identitet, som begge svarte på oppgaven, på hver sin måte. Etter nye runder, justeringer og «hmm-ing», landet vil til slutt på den endelige profilen.

Resultat:

Impulse er nå i full gang med å rulle ut sin nye visuelle identitet, til god mottakelse fra publikum. Ennå er det for tidlig å si noe om hvilke konkrete resultater re-brandingen har ført til, men mens vi venter på tallsnacks, kan både vi i Headspin og Impulse-gjengen rapportere at vi er svært fornøyde med måten oppdraget ble gjennomført på:

«I sterk konkurranse med en rekke andre byråer, valgte vi Headspin. Dette gjorde vi på bakgrunn av den genuine interessen for prosjektet, svært gode forberedelser internt, relevant bransjeerfaring og sammensetningen av kjerneteamet.

Prosjektet var avhengig av stramme tidsfrister og raske sprinter for å komme i mål i tide. Det fordret fruktbare diskusjoner hvor det var høyt under taket, og at det var tydelige retninger og forventinger for videre prosess etter hvert møtepunkt. Dette ble løst på en sømløs og knirkefri måte. Sammen gjorde vi et grundig forarbeid, slik at Headspin ble godt kjent med hvem Impulse er og hvordan vi er skrudd sammen og jobber. Dette forarbeidet og en grundig behovsavklaring dannet grunnlaget for videre prosess. Vi er svært fornøyde med resultatet og vi kan ikke vente på å få satt det ut i livet!».

–   Johannes Hvidsten, markedsansvarlig i Impulse

 

Tusen takk for oppdraget og – ikke minst – tilliten, Johannes og Impulse, dette ble virkelig «morsomste vei til målet».

Andre jobber