Innholdsanalyse på web – hvorfor og hvordan

Nettsteder med innhold som er utdatert eller har for dårlig kvalitet, kan fort gjøre mer skade enn gavn både for omsetning og merkevare.

Hva er en innholdsanalyse

Et nettsted er ikke noe man lager, og så er man ferdig med det. Det trenger jevnlig vedlikehold, derfor er det smart å gjøre en innholdsanalyse – en systematisk gjennomgang av nettstedet. Vi kombinerer kvalitative og kvantitative metoder til analysen, og du får en velbegrunnet rapport som viser hva du bør fjerne, hva som mangler, hva du skal beholde, hva du kan forbedre – og hvorfor.

Med en god innholdsanalyse i bunnen gjør du nettstedet ditt bedre og mer funksjonelt – og styrker både merkevaren og posisjonen på Google-søk.

Rapporten – helt konkret

Dere får altså en strukturert oversikt over samtlige sider med konkrete forslag til hva som bør forbedres. Vi gir føringer for hvordan språket bør endres, og hva som mangler av tekst og annet innhold på ulike nivåer. Både ren tekst som titler, bildetekster, mellomtitler, alt-tekster osv. – og forslag til bilder, infografikk, film etc. som kan bidra til å gjøre siden bedre. Et godt utgangspunkt for å lage en plan for forbedring med prioriteringer og fordeling av oppgaver.

Slik jobber vi med innholdsanalyse

Utgangspunktet er en samtale om intensjon, mål, målgrupper og prioriteringer for nettstedet. Deretter jobber vi oss systematisk gjennom side for side og evaluerer.

  1. Relevans
    For å bestemme om stoffet er relevant er det to ting som gjelder – innholdet må svare på et reelt brukerbehov, og det må støtte ett eller flere av målene med nettsiden. Hvis brukerbehov og mål ikke er godt definert på forhånd, starter vi med å etablere disse kriteriene først.
  2. Kvalitet
    Kvalitet dekker både språk, innhold og teknisk tilrettelegging. Teksten skal være lett å lese, skrevet i et folkelig språk og uten skrivefeil. Den skal ha gode overskrifter, mellomtitler og bildetekster, og det må være gode lenketekster og riktige triggerord.

Må vi analysere hele nettstedet?

Nei, som oftest ikke. Start med det viktigste; det som brukerne helt sikkert er ute etter. I praksis er det gjerne rene beskrivelser av produkter og tjenester. Sjekk Analytics-tall. De sidene som har minst besøk, kan ofte slettes i stedet. Gamle nyheter trenger dere neppe å gjøre noe med.

I tillegg bør dere gå gjennom det såkalte content-stoffet om dere driver aktivt med innholdsmarkedsføring. Saker som er produsert for å skape trafikk og innhold, kan variere mye i relevans og kvalitet, og ofte har stoffet begrenset levetid.

Hva koster en innholdsanalyse?

En innholdsanalyse koster 20 000 eks. mva. for små nettsteder – om ikke omfanget er for stort. Dersom nettsidene er mer innholdsrike, avtaler vi pris basert på omfang.

Alternativt kan vi avtale et fast antall timer, og så jobber vi så langt vi kommer innenfor rammen.

Forbedringsarbeidet

I etterkant av innholdsanalysen skal de faktiske endringene gjøres. Vi blir sammen enige om hvem som gjør hva. Kostnader for endringer utført av oss, vil variere basert på omfang. Vi kan gjøre endringer og tekstarbeid direkte i publiseringsverktøyet eller levere som tekstfiler om dere ønsker det.

Interessert i Innholdsanalyse på web?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Pia Lise Selnes
Pia Lise Selnes
Tekstforfatter
Andreas Wivestad
Andreas Wivestad
Leder web og teknologi / rådgiver

Relaterte jobber