Innholdsmarkedsføring for Danske Bank

Banktjenester er digitale i 2017, og for å kunne lykkes i markedet, er det avgjørende at man evner å etablere en solid strategi for hvordan man skal møte sine kunder på alle plattformer. I 2015 bisto Headspin Danske Bank Norge med en digital strategi og et ekstensivt planverk for bankens eide kanaler, med fokus på sosiale medier og innholdsmarkedsføring. Som en naturlig del av denne strategien, utviklet vi Danske Bank Stories – Danske Banks egen innholdshub. Her bor alt av bankens egenproduserte innhold, som videre distribueres i eide sosiale kanaler.

Formål 

Danske Bank Stories er en essensiell del av målet om å etablere en tydeligere og mer differensiert merkevare for å styrke Danske Banks posisjon i markedet. Gjennom Stories ønsker vi å bygge eksperter innad i banken, samt tilby leserne råd fra eksterne eksperter på aktuelle fagfelt. Salg burde aldri være hovedformålet bak en content marketing-satsning, og det er det ei heller for Danske Bank, som har gode økonomiske råd og informasjon som hovedfokus. For Stories er intensjonen å gradvis bygge et tillitsforhold til leserne ved å tilby interessant og verdifull informasjon.

Innholdspilarer

Innholdspilarer definert i den digitale strategien tas ut gjennom innholdet som produseres for Stories. Disse er forankret i Danske Banks overordnede forretningsmål og målgrupper, og skal bidra til å holde et konsistent kommunikasjonsfokus i det Danske Bank kommuniserer. Bankverdenens perspektiv har lenge vært innenfra og ut, men for å kunne lage innhold som folk faktisk bryr seg om, må perspektivet snus. Å lage innhold på brukernes premisser ble hovedfokus.

Prosess 

Hver måned jobber et fast team i Headspin med å utvikle nye innholdsideer basert på hva som er aktuelt, og som kan tilføre verdi til leserne. Mesteparten av innholdet går ut på hva som opptar folk flest til en hver tid, og å forsøke å forutsi spørsmål folk måtte ha relatert til disse. Vi støtter oss ofte på et årshjul i ideprosessen, et verktøy som gir oss oversikt over kommende hendelser som folk tar stilling til. Dette kan være ting som selvangivelsen, boligsalg, reise, konfirmasjon, bryllupssesong, viktige økonomiske datoer, rett og slett alt som folk flest tar stilling til, har spørsmål om, og dermed ønsker gode svar på.

Vi diskuterer vinklinger, format, og veier frem og tilbake hva som blir best. Disse ideene presenteres for de ansvarlige i Danske Bank, som plukker ideene de ønsker å gå for. Deretter går vi i gang med produksjon. Alt skal planlegges – tekstforfatterne researcher tema, og utarbeider sakene. I tillegg til å produsere artikler, gjør vi også intervjuer med intervjuobjektene samt tar bilder i henhold til Danske Banks bildestil.

 Analyse

Det er mye læring i å månedlig analysere hvilke saker som har fungert bra. Om det er tema (og saker) som ikke mottas som forventet, forsøker vi å se på hva årsaken er, før vi prøver en annen tilnærming neste gang. Blant de typiske måleparametrene vi ser på er antall unike besøk og tid brukt på siden. Engasjement rundt innholdet i sosiale kanaler er også en veldig viktig faktor.

Kvalitet 

Tekstlig og visuell kvalitet på innholdet vi leverer fra oss, er ekstremt viktig. I en digital verden hvor det produseres innhold over en lav sko, er det desto viktigere at innholdet vi produserer har en unikhet ved seg, enten tekstlig, visuelt eller helst begge deler. Danske Bank ønsker også å selv produsere og publisere innhold, og ved hjelp av retningslinjer for publisering og bildebruk opprettholdes et konsistent uttrykk, uansett om det er Headspin eller Danske Bank som står bak innholdet.

Resultat

Danske Bank Stories har siden sin start tidlig 2016 gått fra 0 til 25.000 lesere per måned, og har blitt en viktig del av Danske Banks digitale satsning. Trafikk kommer inn til Stories primært via sosiale media, men også fra søkemotorer og bankens nyhetsbrev.

Andre jobber