Ny nettside for Trondheim Havn

Når «alle» bruker nettsiden din, må du prioritere hvem du vil nå.

Rett før sommeren 2019 sjøsatte vi trondheimhavn.no – en nettside tuftet på tydelige mål og mye brukerinnsikt.
Trondheim havn hadde «alle» som brukere på websiden. I tillegg var «nesten alle» del av en målgruppe, og det var mye informasjon som skulle ut på siden. I praksis betød det hard prioritering, og vi startet med å finne ut hvem som faktisk brukte siden, og til hva.

Brukerundersøkelser og webanalyse

Vi jobbet oss metodisk gjennom innsiktsfasen for å bli kjent med brukerne. En kort pop-up brukerundersøkelse på den gamle websiden ga oss mange svar. Besøkende ble spurt om hvem de var, og hvilke oppgaver de ville ha løst. Svarene varierte fra turist og lokal los til journalist og hen som «liker fraktebåter».
Vi gikk også gjennom statistikk for bruk, og vi kikket på interne søk på siden. Flere workshops med ansatte ga ytterligere innsikt, og til slutt satt vi med et godt overblikk.

Hva leter folk etter på trondheimhavn.no?

Den mest etterspurte informasjonen er anløp av skip – fraktbåter, cruiseskip og Hurtigruta. Andre hyppig besøkte sider er tidevann, vær, webkamera og bruåpning.
Mange av disse brukerne er inne på siden i forbindelse med jobb, og de er avhengige av informasjonen. De trenger for eksempel å sjekke hvilke kaier som finnes, eller ta en titt på webkamera for å se om det ligger snø der de skal i land med varer. Andre besøker de samme sidene, men i forbindelse med hobby.

«Jeg liker å se hvilken hurtigrute som er inne»

Verdt å merke seg er alle som bruker trondheimhavn.no daglig som en blanding av nyhets- og underholdningside. De liker å følge med. Gjerne se via webkamera på båtene som legger til, og følge arbeidet med lossing og lasting.
Dette er virkelig websiden for «alle». Forbipasserende lurer på hvor stort et cruise-skip er, en nabo vil klage på støy, ship-spottere følger båttrafikken, mens fridykkere og padlere studerer vanntemperatur, bølger og vind.

Er det vår jobb å fortelle når det er frokost på Hurtigruta?

Det korte svaret er nei. Hurtigruta er et eget selskap med egen webside, som mange andre aktører i havneområdet. Men Trondheim havn har interesse- og brukergrupper som går langt utover sitt egentlige forretningsområde. Når ting skjer i havneområdet, og folk leter etter informasjon på trondheimhavn.no, oppleves det dermed som god service å hjelpe dem.
Nå finner du riktignok ikke stoff om frokosten på Hurtigruta, selv om researchen fortalte oss at noen søker etter det, men du finner anløpstider og lenker som tar deg til riktig sted.

Hva var målet til Trondheim havn?

Hensikten med nettsiden var å forenkle kommunikasjon, gjøre tjenester lett tilgjengelige og bidra til en mer effektiv hverdag for alle som bruker havna. Arbeidet med brukerinnsikt og tilpasning til brukerne var en viktig del av dette. Men det er også en del oppgaver som brukerne aldri nevner, rett og slett fordi de ikke kjenner til dem, eller vet at Trondheim havn står bak.

Det er et mål å selge flere tjenester

Trondheim havn drifter og forvalter havneområder helt fra Orkdal til Namsos, og de bidrar med ulike tjenester i disse havnene. Ofte er det ikke gitt hvem du skal ta kontakt med i ulike situasjoner. Hvis du er ute etter næringslokale, for eksempel. Eller vil arrangere en bryggekonsert, eller tenker på å bygge en flytebrygge eller andre installasjoner i vannet.
Mye av dette kan Trondheim havn hjelpe deg med, enten direkte eller ved å sette deg i kontakt med sine samarbeidspartnere.
For å gjøre dette synlig på websiden, har Tjenester blitt et fokusområde med snarveier og eget søk. Nå får tiden vise om det gir uttelling.

Andre jobber