Ny nettside, redesign av logo og grafisk profil for Moen Marin

Moen Marin er verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien. Headspin har gitt bedriften ny look som står til miljø og omgivelser.

Utfordring – utvikle en helt ny profil som likevel er lett å kjenne igjen

Den gamle logoen besto av mange elementer: anker, tekst, himmel og messingramme, alle med en slags 3D-effekt. I utgangspunktet gode og gjenkjennbare symboler i maritim bransje, men helhetsinntrykket var noe gammelmodig. Logoen fungerte heller ikke spesielt godt digitalt.

Ny logo må ta hensyn til viktige bruksområder

Logo sammen med andre grafiske elementer er basen i den visuelle brandingen, som kan foregå på mange ulike arenaer. Hos Moen Marin var sjøen spesielt viktig. Logoen sveises på båter, og den skal også vises på verft. Det betyr at den må lages i tildels svært store versjoner for å vises på lang avstand.

En logo skal også oppleves som riktig i bransjen, samtidig skal den skille seg ut. De ansatte skal ha lyst til å bruke den, og helst føle intern stolthet når de ser logoen.

Det eksisterende uttrykket ble bevart ved redesign

Ankeret med formen rundt var de viktigste elementene. Ved å beholde disse to var det mulig å gjøre store endringer, men likevel oppleve høy grad av gjenkjennelse. Kunder som ser Moen Marin i ny versjon, ser umiddelbart at noe er forandret, men de færreste klarer å sette fingeren på hva. De møter Moen Marin som de kjenner fra før, men med et friskere og mer tidsriktig uttrykk.

Mange små justeringer ga stor forandring

Himmelen i bakgrunnen er borte, likeså messingrammen. Alle små detaljer er fjernet eller forenklet, men man kan fremdeles ane den doble M-en som lå i underkant av symbolet. Store bokstaver er skiftet ut med små, og nå er det kun én farge i selve logoen.

Alt i alt er det mye som er nytt. Likevel er det aldri tvil om at dette er Moen Marin, men i ny og oppdatert versjon.

 

Marineblå, lys blå og lys rust danner den nye fargepaletten.

 

 

Nye nettsider med maritimt preg

På nettsidene får produktene spille hovedrollen. Bilder som viser fartøy i tøff bruk i værharde områder. På nettsiden er det også lett å se hvordan en redesignet logo kommer til sin rett sammen med klare farger og enkle ikoner.

 

Solid er kanskje det mest dekkende ordet for nettsiden, som speiler salt sjø og maritimt arbeid. Produktene får dominere, og gode bilder av båter i arbeid får støtte av marineblå hovedfarge og kraftig typografi.

Et sett med nye ikoner setter preg på den visuelle profilen og gjør det enklere å navigere på nettsiden.

 

En grafisk profil som fungerer på tradisjonelle og digitale flater

Den nye grafiske profilen gir et tidsriktig og gjenkjennbart uttrykk på tvers av flater.

 

Til Aqua Nor utviklet vi egne filtre for Snapchat med geolokalisering rundt arrangementsområdene.

 

 

 

Andre jobber