Visuell identitet for en energieffektiv verden

Flyktighet er blant de største utfordringene innen fornybar energi. Så lenge sola skinner, vinden blåser og elva fosser, er alt i sin skjønneste orden. Men kommer det ei sky stuper energiproduksjonen. Oppstartsbedriften Cartesian har en løsning – og vi var heldige å få være med og utvikle den visuelle identiteten deres.

Når sola ikke skinner

Å ta vare på energi – lagre den – til når sola ikke skinner eller vinden ikke blåser, er helt sentralt i overgangen til en energiframtid med betydelig lavere klimagassutslipp. Batterier har lenge gjort denne jobben – og gjør det fortsatt. Men store batterier for husholdninger og industriell bruk er ennå ikke en farbar vei. Det er dyrt, selve batteriproduksjonen krever store mengder energi, samtidig som råvarene som benyttes ofte fører til lokale toksiske utslipp.

Cartesian er en oppstartsbedrift med utspring fra SINTEF, og har utviklet en løsning for energilagring basert på termisk energi. Løsningen fungerer med varme så vel som kulde, gir akkurat den fleksibiliteten som dagens og framtidas energisystemer trenger – og produseres av naturlige materialer helt uten skadelige utslipp.

En inkluderende og smidig prosess

Som oppstartsbedrifter flest har Cartesian fokusert på utvikling av teknologi og produkt – ikke visuell identitet. Kongsberg Innovasjon er med på laget for strategisk rådgiving og utvikling av kjernebudskap, men et visuelt underlag hadde de ikke. Bestillingen til oss var derfor tydelig nok; de trengte en visuell identitet og en presentasjons-mal. Det måtte på plass før de skal ut og presentere seg for mulige kunder og investorer.

For oss var det viktig å skape en inkluderende prosess – hvor Cartesians meninger og tanker om egen merkevare veide tungt. De måtte selv få bestemme – vi skulle guide. I tillegg måtte prosessen være rask og smidig; for små, nystarta bedrifter har begrensa med tid og bedre ting å bruke pengene på.

Kartlegging og merkevarepersonlighet

Sammen med Cartesian startet vi med analyse og kartlegging av markedssituasjon og posisjon – et godt gammeldags arbeidsmøte hvor vi ble kjent og utvekslet innsikt og ideer: Hvilke målgrupper og kunder er de viktigste på nåværende tidspunkt? Hvilke konkurrenter har Cartesian? Hvordan ser konkurrentene ut? Hvilken posisjon ønsker og bør Cartesian å ta? Hvilke kvaliteter og styrker har Cartesian, som gjør at de kan nå den ønskede posisjonen?

Vi brukte tid på finne hvilken personlighet merkevaren Cartesian skulle ha – altså ikke hva, men hvem Cartesian skal være. Det Cartesian ønsker å oppnå er enormt viktig – nemlig finne en løsning for lagre fornybar energi. Teknologien er noe som vi alle er tjent med, og kan brukes og være til nytte i alle nasjoner. Det ligger en stor menneskelighet i Cartesians løsning; de er rett og slett en bedrift som gjør en innsats for å gjøre verden til et bedre sted.

Logo, farger og typografi

En sentral del av arbeidsmøtene i den innledende fasen handler om avgrensing. Vi samler innspill og inspirasjon – åpner opp – før vi deretter snevrer inn, velger bort, og gradvis finner en retning. For Cartesians del, som ikke hadde noe særlig visuelt underlag fra tidligere, betydde det at vi jobbet med å definere retning for nær sagt alt: Logo, fonter, farger, illustrasjonsstil og infografikk. Alle meninger, innspill og ikke minst assosiasjoner betyr mye i denne fasen.

Kreativ fase

De innledende arbeidsmøtene gav retning og inspirasjon – og grunnlaget for ulike visuelle retninger. Særlig hadde to av retningene vi utvikla kvaliteter Cartesian likte. Begge inspirert av den teknologiske løsningen deres. Sammen med Cartesian så vi at elementer fra begge retninger fungerte, men til hver sine ting. Som regel er det en ytterst dårlig idé å kombinere retninger når det kommer til visuell identitet, men akkurat i dette tilfellet var det faktisk fornuftig. «Ja takk, begge deler» var helt greit å si.

Logo

Cartesians teknologi lagrer termisk energi i en modulær boks, hvor innmaten – selve rosinen i pølsa – er geometrisk bygd opp av plater for varmeveksling. I logoen tok vi utgangspunkt i de abstrakte geometriske formene og illustrerte en sfære (energi) inni en kube (modul).

Dekorelementer

På innsiden av Cartesians boks finnes såkalte pillow-plates. Plater med hull, fordypninger og forhøyninger plassert i en matrise. Dette dannet inspirasjonen for dekorelementene, som på samme måte som Cartesians løsning er minimalistisk i sitt ytre, men svært fleksibel i bruk.

Farger

Selv om både René Descartes og en av gründerne bak Cartesian er franske – er det en helnorsk bedrift. I tillegg leverer Cartesian et rent og utslippsfritt produkt, rettet mot å løse fleksibilitetsutfordringer innen fornybar energi. Det er rent. Og i våre hoder er det få ting som føles renere enn en kald, klar, norsk vinterdag. Fargene i den visuelle identiteten ble derfor inspirert av nordisk vinterkledd natur, med kjølige blåtoner og de nesten digitale nyansene vi ser i nordlyset.

Infografikk og bildestil

Cartesian skal ut i verden og tiltrekke seg både kunder og investorer. Det vil si at de trenger materiell som formidler fakta om produkt og seg selv. Det visuelle identiteten inkluderte derfor også en fleksibel bilderamme, basert på geometrien fra logoen, samt malverk for infografikk.

Veien videre

Med den grunnleggende visuelle identiteten på plass har vi fortsatt samarbeidet med Cartesian – hvor den visuelle identiteten er tatt ut i i form av både nettside og en verktøykasse som de bruker for markedsføring. Vi ønsker Cartesian lykke til på ferden videre. Au revoir.

Andre jobber