Animasjonsfilmer til e-læringskurs om covid-19 og palliasjon

Palliasjon handler om å lindre smerte og symptomer når kurering av sykdommen ikke lenger er hensiktsmessig eller mulig, og pasienten har kort forventet tid igjen å leve. Mange forbinder begrepet palliasjon med kreftbehandling, men da koronaviruset kom og la et lokk over oss i mars, kom også behovet for palliativ behandling av pasienter med covid-19.

Oppgaven

Aldring og helse fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et e-læringskurs om palliasjon ved covid-19 for helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Aldring og helse er en kunde vi jobber mye med, og vi har bred erfaring med innholdsproduksjon for dem til ulike plattformer og kanaler. For dette e-læringskurset ble vår oppgave å utvikle en gjennomgående visuell stil, samt produsere illustrasjoner og animasjonsfilmer som skulle komplettere det tekstlige innholdet i kurset.

Løsningen

Innholdet i kurset krevde produksjon av to ulike typer animasjonsfilmer: informasjonsfilmer og casefilmer. De tre informasjonsfilmene skulle formidle rent faglig innhold, som fakta om sykdomsforløp og behandlingstiltak, mens de fem casefilmene skulle fortelle historiene om to fiktive karakterer som ble smittet av covid-19.

Det ble tidlig bestemt at alle de åtte filmene skulle tilhøre samme visuelle univers, for å gi kurset et mest mulig helhetlig visuelt uttrykk. Vi måtte derfor utvikle en visuell stil som både kunne brukes til å formide saklig fagkunnskap (informasjonsfilmene) og sterke personlige historier (casefilmene). Løsningen ble at vi skapte et visuelt univers som kledde de sårbare casefilmene, og at vi deretter gjenbrukte elementer og stil herfra i informasjonsfilmene og illustrasjonene.

Visuell stil

Det var et ønske fra Aldring og helse at den visuelle stilen skulle respektere den alvorlige tematikken i kurset, uten å bli for dyster. Allerede innledningsvis i idéprosessen ble det diskutert «akvarellmaling»-effekter og abstrakte former i kombinasjon med realistiske karakterer og virkelighetsnære detaljer. Vi utviklet en stil som ga rom for å hente ut konkrete enkeltelementer til illustrasjoner og informasjonsfilmer, med en strek og en fargepalett som skapte den riktige stemningen til casefilmene.

Med en relativt tight deadline var det også om å gjøre å finne en animasjonsstil som var gjennomførbar. Til casefilmene landet vi på en idé om å skape bevegelse og liv gjennom kamerabevegelser og klipp i større grad enn gjennom karakteranimasjon. Dette var også bakgrunn for valg av totalbilder vi kunne bevege oss rundt i. Hver casefilm forteller om én gitt situasjon på én gitt location – en begrensning vi satte for oss selv for å virkelig kunne fokusere på historiefortellingen og stemningen i hvert enkelt øyeblikk. Til informasjonsfilmene, hvor formålet var å formidle ren fakta, ble det mer naturlig å gå for en klassisk presentasjonsstil, med klipp mellom illustrasjoner og helt enkle animasjoner der det var behov for å tydeliggjøre budskapet.

Lydbildet

Musikk og lydeffekter er effektive stemningsskapere, og til et så alvorlig og sårbart tema som palliasjon, ble det viktig å ikke trå feil på lydfronten. Feil lyd kan fort stjele fokus fra fortellingen og feil musikk kan sette seeren helt ut av stemning. Til informasjonsfilmene valgte vi å ikke legge for stor vekt på lydbildet, siden disse filmene ikke var avhengige av riktig stemning for å formidle budskapet. Til casefilmene, derimot, ble det å finne riktig lydbilde viktig. Vi fikk hjelp av lydstudioet Syncpoint til å lydlegge de mest relevante detaljene, slik at vi kunne skape et helhetlig lydbilde som representerte og respekterte tematikken i filmene. All ære til Syncpoint for å klare å skape en realistisk dødsralling i den siste casefilmen, uten at det ble for morbid eller ubehagelig – eller kanskje aller viktigst: komisk.

Skuespillerne som leser fortellerstemmene ble også nøye utvalgt for å kle resten av lydbildet, og for å formidle manuset på den måten vi ønsket.

Resultatet

Etter en spennende, men tidvis tung prosess (på grunn av den alvorlige tematikken), var det deillig å kunne levere åtte filmer og et hav av illustrasjoner i god tid før fristen – særlig siden både vi og kunden var godt fornøyde med resultatet. Det ble ekstra sterkt å skulle jobbe med denne tematikken fra hjemmekontor, når det nettopp er covid-19 som er grunnen til at flere av oss har hjemmekontor i disse tider. Dette ble en påminner underveis i prosessen om hvor relevant denne tematikken faktisk er for oss alle.

E-læringskurset Palliasjon ved covid-19 i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ble lansert 16. september 2020. Pr. 1. oktober hadde 267 personer fullført kurset, og over 90 prosent av kursdeltakerne har gitt tilbakemelding på at de er fornøyde med faglig nivå, relevans og utforming.

Om leveransen og samarbeidet med Headspin sier kunden følgende:

«Vi er meget fornøyd. Dere viser en evne til å snu dere rundt og levere produkter av høy kvalitet innenfor en usannsynlig kort tidsramme. En lang og trygg relasjon, samt godt etablerte prosesser, ga en enkel kommunikasjon «over bordet». Dette var avgjørende for at vi og dere lykkes med leveransen.»

Andre jobber