Visuell identitet og emballasjedesign for Stolt Bryggeri

I Norge dukker pub-, gårds- og småskalabryggeriene opp som paddehatter, noe som gjør det stadig vanskeligere å skille seg ut. Godt øl er selvsagt et bra utgangspunkt, og det hadde Stjørdalsbryggeriet. Nå har de også fått nytt navn samt ny, tidsriktig identitet.

Torsdag 11. april mottok vi diplom i Visuelt for pakningsdesignet for pol-ølet. Det er vi veldig stolte over!

Da det høsten 2017 skjedde endringer på eiersiden i Stjørdalsbryggeriet, ønsket bryggerimester Mikael K. Slettedal å benytte anledningen til å gi bryggeriet en «makeover». Headspin ble kontaktet, og rett før påske 2018 ble «Stolt Bryggeri» lansert.

Den nye identiteten, som inkluderer både navn og logo samt en ny visuell profil, skulle appellere til nye og yngre målgrupper. Samtidig var det viktig for bryggerigutta at historien og den lokale tilhørigheten ble ivaretatt.

I tillegg til nytt navn og tilhørende logo, planla bryggeriet lansering av fire nye øl-sorter våren 2018 – etterfulgt av en rekke nye og spennende pol-øl. Ølet, som nå skulle tappes på boks – og ikke på brune glassflasker som tidligere, trengte hvert sitt unike navn, illustrasjon og historie.

For å få den innsikten vi trengte – historie, konkurransesituasjon og så videre – valgte vi å starte samarbeidet med en workshop. Allerede her begynte vi å se konturene av et moderne bryggeri med en tydelig målsetting: Å bli et av landets ledende mikrobryggerier.

Mye å være stolte av

Etter å ha fått grunnlaget vi trengte for å utvikle bryggeriets nye identitet, landet vi på «Stolt» som bryggerinavn. Dette var tidlig en favoritt, og et navn som på mange måter beskriver bryggeriet og dets ambassadører. Men hva er det bryggeriet er stolt av? Kunne navnet oppfattes som arrogant, det stikk motsatte av hva Mikael og gjengen er?

Svaret er at bryggerigjengen har mye å være stolte av. De er stolte av å være fra Stjørdal, av råvarene, av prosessen og av hverandre. Stolt Bryggeri er en kompisgjeng, som alle brenner for godt håndverk. Dette var noe vi tok igjen i logoen – enkelt forklart en kameratslig «fist bump». Logoen ble godt mottatt fra første stund, og etter noen justeringer, var det ferdige resultatet klart til bruk.

I tillegg til navn og tilhørende logo, utviklet vi et design for 0,33-litersbokser for butikkølet. Ved å bruke faste elementer, med samme oppsett for innhold og alt av informasjon som må med, kunne vi i større grad leke oss med illustrasjonene – og samtidig være sikre på at kundene kjenner igjen uttrykket.

Nye kvalitetsøl i butikk- og polhyllene

Etter at bryggerinavn og logo var på plass, skulle Stolts fire nye øl-sorter – en lager, en saison, en IPA og en blond – få hvert sitt unike navn. Gjengen på bryggeriet lanserte tanken om å kombinere et beskrivende adjektiv med øl-sort, noe vi i Headspin syntes at var en god idé. De fire øl-navnene ble derfor «Lystig Lager», «Ulydig Saison», «Energisk IPA» og «Smart Blonde». Vi utviklet illustrasjoner, som alle forteller en liten historie i seg selv, samt skrev korte historier til hvert øl.

Resultatet er allerede nå å finne i butikkhyllene, og selger som bare det – ja, Stolt er faktisk blant de norske bryggeriene som har økt salget sitt mest i løpet av det siste året.

Etikettdesign 2.0

Med butikkølet på plass i hyllene, var det duket for neste oppgave: Å designe boksene som skulle selges på polet.

For å skille Stolt fra konkurrentene, valgte vi å utvikle et minimalistisk, grafisk uttrykk med bruk av preg og hot-folie. Resultatet er – så langt – en serie bestående av seks forskjellige bokser. Denne serien er designet for å appellere til et mer «bevisst» publikum, noe som gjenspeiles i etikettdesign, papirvalg og øl-navn – som alle er med på å gi en «premium», taktil feeling.

Dette er blitt lagt merke til, og i mars 2019 ble Headspin nominert til Visueltprisen i kategorien «Grafisk design – Pakningsdesign, emballasje for øl».

Vi er takknemlige for at vi fikk lov til å bidra i det nye bryggeriets «makeover» – en jobb som både har vært morsom, lærerik og spennende. Ja, og så er vi ikke så rent lite stolte, vi heller!

Andre jobber