Nytt utseende på Trondheim Havn

Det er lett å bli skjelven når vi får i oppdrag å endre på det grafiske utseendet til en av Trøndelags store institusjoner. Trondheim Havn er så mye mer enn en bedrift. Trondheim Havn er også et stort geografisk område som folk har et nært forhold til, og med en lang og spennende historie. Da må man trå forsiktig.

Utfordringene

Logoen og profilfargene var generelt moden for justering, selv om mange var fornøyd med det som var. Men verden endres – og det som var fint for flere år siden, vil etter hvert se både gammelmodig og utdatert ut om vi ikke gjør justeringer.
Trondheim Havn hadde også utviklet ny strategi, ny visjon og nye verdier i 2019. En visuell oppgradering var en naturlig følge av dette arbeidet.
I tillegg var det mange logovarianter og designelementer å holde styr på, noe som ofte skjer over tid. De ville ha en grafisk opprydding med klare retningslinjer for bruk.

TH-case_logo-konstruksjon

Løsningen

Logoen har alltid gitt assosiasjoner til hav, skip og bølger, og det var en forutsetning for arbeidet. Så logoen ble redesignet, men hovedinntrykket beholdt.
Ved redesign av logoer handler mye av arbeidet om å finne den optimale balansen mellom teknisk funksjon, estetikk og gjenkjennelighet. Vi prøvde først å holde uttrykket mest mulig lik det opprinnelige. Utfordringen var at logoen – med designerblikk – opplevdes ubalansert. Logomerket var plassert mellom Trondheim og Havn. Ettersom lengden på ordene er såpass ulik, er det vanskelig å få logoen til å se harmonisk ut i mange sammenhenger.
Valget ble en mer ordinær plassering med logosymbolet til venstre. Det gir også mye større frihet for å gjøre andre tilpasninger. Som for eksempel å sette inn ulike budskap som visjoner og verdier, eller å legge inn avdelingsnavn. I tillegg ble logoen laget i høydeversjon for smalere flater.
Selve uttrykket er gjort enkelt og stilrent, noe som også gjør det mer tidløst. Bruk av kun én hovedfarge gjør det enklere å bruke logoen på ulike flater, som for eksempel nettsider, presentasjoner, klær og biler.

TH-case_logo

Farger fra havneområdet

Fargepaletten har fått en justering og er blitt noe mer dempet enn før. Fargene er hentet fra omgivelsene på havna; blå- og sjøgrønne toner fra fjorden komplementert med rustrøde elementer fra kaier og gamle skip.

Nettside_tablet-mobil

Profilmanual med retningslinjer

For å sikre at profilelementene brukes riktig, er alt samlet i en digital profilmanual. Her ligger alle logoversjoner med regler for bruk.
Manualen inneholder også fargepalett, fonter, ikoner, signaturer, PowerPoint-maler og annet som hører til den grafiske profilen. Alt er enkelt tilgjengelig for å laste ned.

Resultatet

Hvis du har et sterkt forhold til Trondheim Havn, er det likevel ikke sikkert at du har lagt merke til den nye logoen – med mindre du ser den gamle samtidig. For nettopp det var jo også litt av hensikten – å modernisere uttrykket samtidig som vi tar med assosiasjonene og historien videre.

Andre jobber