Kjennskapskampanje for Sit helse

Da Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) ønsket å synliggjøre helsetilbudet organisasjonen tilbyr, ble Headspin valgt som samarbeidspartner.

Studentene i de tre byene manglet kjennskap til Sits helsetilbud – helsesøster, psykolog, helsestasjon m.m. – og vår oppgave ble derfor å utvikle en kjennskapskampanje. Målet var at flere studenter skulle vite om Sit helse – kunnskap om tilbudet kom i andre rekke.

 

Vi valgte å løfte frem Sits psykososiale tilbud i arbeidet med kampanjen, og hovedfokuset har vært å treffe studentene med riktig budskap, riktig språk og på riktig sted – til rett tid.

Dette ble løst ved å utforme fire forskjellige budskap, som ikke bare levde på nett, men som også var tydelige der hvor studentene oppholder seg. Plakater ble hengt opp i Sits egne lokaler, parallelt med publisering av innlegg på Sits Facebook-side. Disse postene ledet videre til innhold vi skrev på Sits nettsider, hvor leseren fikk ytterligere informasjon om helsetilbudet samt tips til hvordan de bedre kan mestre studiehverdagen.

I tillegg leverte vi sykkellykter og tyggispakker med tilhørende budskap, som Sit har delt ut til studentene på campus. Hovedbudskapet, «Vi ser deg – om du lar oss», gikk igjen i alt av materiell. Det ble valgt for å vise studentene at det er normalt å ha tøffe dager, og at de ikke trenger å takle utfordringene alene.

Vi benyttet en bildestil med situasjoner og omgivelser fra en students hverdag, med ekte mennesker og ekte situasjoner. Fargene er duse, og budskapet får tilstrekkelig med luft til at det oppfattes – også i forbifarten.

Gjennom å kommunisere direkte til studentenes følelser, med et uttrykk samt språk og tone de kan relatere til, forsterker Sit helse sin posisjon som et troverdig og lett tilgjengelig helsetilbud for studenter i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Totalt har nærmere 90 000 sett innleggene via Facebook, og Sit forteller at de har fått en rekke positive tilbakemeldinger på kampanjen.

Andre jobber