Videreutvikling av visuell profil for SINTEF

SINTEF er et norsk forskningskonsern som tilbyr forskningsbasert kunnskap og tilhørende tjenester basert på innsikt i teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF består av åtte forskningsinstitutter, som i hovedsak er definert etter bransjer og verdikjeder i markedet. SINTEF anser det som en del av sitt samfunnsoppdrag å utvikle nye virksomheter, og arbeider for å kommersialisere teknologi og ideer som utvikles i forskningsmiljøene.

Modernisering av profil

SINTEF hadde behov for å modernisere, styrke og tydeliggjøre merkevaren SINTEF gjennom en oppgradering av organisasjonens visuelle profil. Grunnstammen i dagens profil skulle ikke endres og opprinnelig logo skulle beholdes. Oppgraderingen skulle bistå med å oppfylle ambisjonen om å framstå som ”ett SINTEF”, med en tydelig og helhetlig profil.

En balansert og harmonisk layout

Etter å ha jobbet grundig med SINTEFs brand essence i workshops, startet arbeidet med å revitalisere profilen. Linken mellom norsk natur og teknologi ble grunntanken for den nye retningen. Bak alle elementene i profilen ligger et gridsystem til grunn, som sørger for en balansert og harmonisk layout. Hovedfargen mørkeblå ble beholdt da den fungerte godt, men måtte benyttes riktig. I tillegg ble det lagt til nye kontrastfarger for å skape en mer moderne og fresh framtoning. Et brand label ble lagt til som et hovedelement i profilen, for å tydeliggjøre en solid og seriøs avsender, samtidig som at labelet fungerer som et bevis på at ”dette dokumentet har SINTEF kvalitet”.

Leveransen var omfattende og inkluderte alt fra design av adgangskort til messestand. Den største leveransen var utvikling av komplett og brukervennlig presentasjonssett med ikoner, slides, maler, infographics med mer, som fungerer på alle nivå i organisasjonen og som kan skreddersys etter behov.

Tett samarbeid

I løpet av prosjektet har samarbeidet mellom Headspin og kommunikasjonsavdelingen i SINTEF vært svært tett. Hyppige iterasjoner og tett dialog har sørget for en effektiv og velfungerende prosess.  God forankring internt i organisasjonen og en sømløs workflow har vært viktige suksessfaktorer for prosjektet.

Resultater

Profilendringen ble lansert 1. Juni 2016 og ble godt mottatt av SINTEFs ansatte.

Andre jobber