Konsept og kampanje for Olavsfestdagene 2017

Utvikling av kommunikasjonskonsept og visuell profil. Produksjon av ny hjemmeside samt markeds- og presentasjonsmateriell.

Da Olavsfestdagene ønsket å fornye festivalens visuelle uttrykk, ble Headspin valgt som samarbeidspartner. Festivalen, som er kjent for sitt sterke program, hadde i år «IDOL» som hovedtema. Hovedtemaet ligger til grunn for alt Olavsfestdagene gjør, og må derfor kunne løftes frem på en måte som gjør at det skaper bred oppmerksomhet og interesse, som påfølgende bidrar til refleksjon.

Vår oppgave ble derfor å konkretisere årets festivalkonsept. Oppdraget inkluderte blant annet utvikling av kommunikasjonskonsept, visuell profil, produksjon av ny hjemmeside og produksjon av markeds- og presentasjonsmateriell.

Olav den hellige – et idol for vår tid?

Vi valgte å bruke Olav den hellige – i Kristofer Hivjus skikkelse – som hovedikon for festivalen. Ved å ta utgangspunkt i blant annet et bilde av Jesus, fra et 700-tallsikon fra Katarina-klosteret i Sinai, kunne vi bygge videre på den tradisjonelle ikonfremstillingen. Også Jesus ble, på dette bildet, fremstilt med to sider – med dualitet.

Dette tok vi med oss inn i konseptutviklingen. Vi hentet form fra Vestfronten på Nidarosdomen, kombinerte denne med elementer fra Pop art – den dominerende kunstretningen i USA på 1940- og 50-tallet – og fikk på den måten et ikonbilde av Olav/Hivju, som tydelig viser to sider.

Olavsfestdagene i Trondheim skal være en arena for refleksjon – i skjæringspunktet mellom tro og samfunn. I et flerreligiøst samfunn skal Olavsfestdagene by på kunst og kulturaktiviteter som anerkjenner troens og tvilens betydning for mennesker til alle tider.

Dette samfunnsoppdraget gjør Olavsfestdagene unik i sitt slag i Norge, da festivalen er alene om å tilby en så komplett bredde i krysningsfeltet kirke, samfunn og kultur.

Festivalen inneholder rundt 200 arrangement, blant dem konserter, utstillinger, barneprogram, gudstjenester, kurs og mesterklasser, pilegrimsvandringer, foredrag og et historisk marked – som alle skal kommuniseres til et mulig publikum

Markeds- og presentasjonsmateriell

Noe av det første vi gjorde, var å justere Olavsfestdagens logo. Ved å gå bort fra den fargerike logoen, og i stedet vise en nedtonet variant, ble profilen som ny. Kombinert med ny typografi, fremsto festivalen tydeligere. Den nye profilen, med fokus på årets konsept, tok vi ut på alt fra plakater – i forskjellig layout og størrelse – til festivalavis, t-skjorter, program, etc.

Vi utviklet også et sett med ikoner, som alle kunne knyttes til de forskjellige typene arrangement. Ikonene ble blant annet brukt for å differansiere de forskjellige typene (familiearrangement, konsert, gudstjenesteliv, etc) fra hverandre.

Da Olavsfestdagene valgte Headspin som samarbeidspartner, var det med et ønske om bistand til å utvikle et konsept for årets tema. Dette konseptet skal bidra til å løfte frem og aktualisere årets festival samt stimulere til refleksjon og debatt gjennom aktiv tilstedeværelse i all kommunikasjon om og rundt Olavsfestdagene 2017.

Årets tema, «IDOL», er basert på at vi lever i en tid der idoler dyrkes som aldri før. Vi eksponeres for dem over alt, på scene og skjerm, i blogger og magasiner. Men hva er det som skjer når noen løftes opp til å bli et idol? Og hva er det ved oss mennesker som har en slik trang til å idolisere, til å dyrke, til å tilbe noen og noe? Disse spørsmålene samt refleksjon over den opprinnelige betydningen av ordet idol, som er avgudsdyrkelse, var blant spørsmålene som skulle belyses.

Løsning

Temaet «IDOL» gir rom for en rekke muligheter. Et idol har flere bestanddeler, men hvilke sider ser vi? Store navn kan også føle seg små. Usikre. Men er det en synd, det å ha flere sider? Depresjon, spiseforstyrrelser, angst og avhengighet – dette er problematikk vi hører om, men som i hverdagen ofte dysses ned. Dagens idoler derimot, snakker gjerne åpent om sine lyter – de viser en tydelig dualitet. Og vi liker det!

Det var bakgrunnen for at vi ønsket å få folk til å reflektere over denne dualiteten – både hos idoler og hos oss som dyrker dem. Det er også grunnen til at vi valgte «IDOL – Hva ser du?/Hva overser du?» som konsept. Dette har vi tatt ut ved å visualisere dualiteten – idolenes to sider – både i materiell og i kommunikasjon.

Konseptet er også tydelig til stede i Olavsfestdagenes nye nettside, som Headspin har utviklet. Hovedmålet med den nye nettsiden er å forenkle, og på den måten også forbedre, brukeropplevelsen. Det skal være enkelt å navigere seg frem til både program og billettkjøp – og det skulle bare mangle, med 200 spennende arrangementer å velge mellom!

Vi takker Olavsfestdagene for tilliten, og er stolte av å ha blitt valgt som samarbeidspartner og leverandør av kommunikasjonstjenester.

Andre jobber