Design og illustrasjon for Grønt Fremtidsbilde 2030

I 2018 var vi så heldige å få oppdraget med å utforme brosjyren «Grønt Fremtidsbilde 2030» for SINTEF, et notat der mottaker var Klima- og Miljødepartementet.

Dokumentet inneholder åtte kapitler om viktige utviklingstrekk som vil prege samfunnsutviklingen i årene som kommer, og viser hvordan Det grønne skiftet vil endre Norge i 2030. Dokumentet er av stor viktighet, og vil tilgjengeliggjøres i ulike kanaler. Det har en layout og ulike illustrasjoner som samspiller med teksten, og bidrar til å gjøre budskapet mer lettlest.

 

Illustrasjonsstil

Det ble tidlig avgjort at brosjyren skulle inneholde spesialdesignede illustrasjoner, som også senere kunne brukes i eide sosiale kanaler for å støtte opp om budskapet. Disse illustrasjonene skulle primært være stills, men med mulighet for animasjon.

Valget falt på en såkalt isometrisk illustrasjonsstil i farger som følger SINTEFs profilmanual. Isometrisk projeksjon (eller isometrisk perspektiv), er en metode for å visuelt representere tredimensjonale gjenstander i to dimensjoner. Stilen er godt egnet for å vise tekniske detaljer, og er også godt egnet for enkel animasjon.

Bruk av illustrasjon i brosjyre

Den isometriske stilen gjør at enkelte elementer fra «byen» lett kan tas ut og brukes frittstående med tekst. Å bryte opp bolker med tekst med forklarende illustrasjoner, gjør at innholdet absorberes lettere av leseren. Illustrasjonene spilte derfor en avgjørende rolle i brosjyrens utforming og layout.

Animering av illustrasjoner

For å skape bevegelse i byen, samt i enkeltstående elementer, lagde vi små snutter  – perfekte til bruk i sosiale kanaler.

 

Andre jobber