Animasjonsfilmer til undervisningsmateriell for Aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse – eller bare Aldring og helse – kom til oss med et ønske om å få produsert ti animasjonsfilmer som kunne supplere deres ordinære undervisningsmateriell. Ti filmer senere er vi tusen erfaringer rikere.

Mitt livs ABC
Aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som skal sikre nasjonal oppbygging og spredning av kompetanse om alderspsykiatri, demens, funksjonshemming og utviklingshemming. Et av deres tilbud for å øke denne kompetansen blant ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester er ABC-opplæringen, hvor Mitt livs ABC står for fordypning i tjenester for personer med utviklingshemming.

Oppgaven
I 2019 fikk Headspin i oppgave av Aldring og helse å produsere ti filmer som skulle brukes som en del av ABC-opplæringen – én film til hvert av de ti heftene i Mitt livs ABC – perm 2. Filmene skulle vises i forbindelse med gruppesamlinger, og legge et grunnlag for diskusjon og refleksjon blant deltakerne.

Løsningen
Formålet ved filmene var å synliggjøre tematikken i hvert enkelt hefte på en lettfattelig, gjenkjennelig og realistisk måte. Siden tematikken i heftene er tett knyttet opp mot arbeidsrelaterte situasjoner, var det viktig for oss at målgruppa skulle kunne kjenne seg igjen i de historiene som ble formidlet i filmene.

Vi valgte derfor å fortelle historiene fra målgruppas perspektiv, og tok utgangspunkt i ti fiktive, men troverdige, sannhetsvitner levert av Aldring og helse. Det er tross alt de som kjenner tematikken best.

Aldring og helse hadde i utgangspunktet produsert ti live action-filmer, med ekte ansatte og pasienter i rollene, men syntes ikke disse fungerte optimalt. Sammen kom vi raskt frem til at et animasjonsunivers ville åpne for flere muligheter og skape færre utfordringer i produksjonsprosessen.

Visuell stil
Den visuelle stilen vi landet på, etter mange runder med prøving og feiling, er en kombinasjon av ønsker fra kunde, inspirasjon fra New York Times, ekte Headspin-kreativitet og de faktiske økonomiske begrensningene vi hadde å forholde oss til.

Vi fikk frie tøyler hva farger angikk, og beveget oss ut av den grafiske profilen til Aldring og helse for å skape et unikt univers for disse filmene. Vi valgte å gå for et stilrent uttrykk som tillot oss å ha raske overganger; dette både for å praktisk kunne illustrere sceneskift og for å beskrive emosjonelle forandringer i historiene.

Alle elementer i filmene er først illustrert og deretter gjenskapt i 3D med diverse teksturløsninger, og detaljnivået er holdt lavt for å fokusere på de mest relevante elementene.

Resultatet
Om leveransen og filmene sier kunden følgende:

«Filmene er blitt veldig godt mottatt internt hos oss og får strålende tilbakemeldinger. De viser styrken til animasjon over live action ved at de klarer å balansere mellom det svevende, abstrakte og det nære menneskelige. At det i tillegg er gjort med glimt i øyet, gjør filmene til et fantastisk lite knippe videoer som jeg er sikker på at vi får bruk for i lang, lang tid fremover.»

Andre jobber