Hvem ser meg?

Demens er en fellesbetegnelse for hjernesykdommer som oftest blir forbundet med eldre mennesker. At demens også rammer relativt unge voksne er lite kjent, og ikke minst tabubelagt. Når sykdommen rammer i 40-50 årsalderen er imidlertid konsekvensene andre enn for eldre. Hvert år opplever rundt 100 barn i Norge at en av foreldrene får demens.

Oppgaven
Aldring og helse hadde behov for å kommunisere at demens er en sykdomsgruppe som kan ramme i ung alder, samt belyse noen av utfordringene dette har for barn av foreldre med demens. Løsningen skulle snakke både til barn (6-12 år) og voksne, men i hovedsak på barns premisser.

 

Mor og datter ved elv

Løsningen vi valgte ble en animasjonsfilm om en jente med en dement mor, og kosebamsen «Huske». Uten å male et skremmende bilde av sykdommen eller dra endelige konklusjoner forsøkte vi med et barns egne ord å belyse noen av tankene som kan strømme gjennom et lite hode når en fremmed situasjon dukker opp, og en av foreldrene plutselig forandrer seg.

Jenta med kosebamsen Huske i bil

Vi benyttet dokumentariske grep i fortellerstemmen for å tilføre animasjonen autensitet og styrke opplevelsen av en sann fortelling. På den visuelle siden jobbet vi frem et uttrykk som skulle bygge opp under barnets perspektiv. Vi la vekt på lyssetting og fargebruk for å skape et levende univers og underbygge stemning og emosjonell opplevelse.

Moren og barnet i skogen, som er badet i grønt lys
Moren og barmet i skogen som er badet ii rødt lys
fargeskisser for å finne riktig fargesammensetning av jenta

Filmen ble første ledd i en større kampanje rettet mot barn mellom 6-12 år. Kampanjen handler i første omgang om å bruke filmen til å opplyse om temaet og rette trafikk inn mot en nettside skreddersydd for barn. På nettsiden vil barn finne tilpasset informasjon om sykdommen, få tips om hvor man kan få hjelp og støtte. Siden skal også inneholde råd til de voksne om hvordan de skal håndtere situasjonen. Karakteren «Huske» vil på sikt spille en større rolle, og bli tatt ut både som gjennomgangsfigur på nettsiden og som fysisk maskot som barn kan få og finne trøst hos.

Barnet og Huske sett ovenfra i skogen letende etter moren

Filmen ble svært godt mottatt hos Aldring og helse, Helsedirektoratet, og pårørende. I løpet av få døgn hadde over 10.000 sett filmen, som kun ble delt på Aldring og helses egen Facebook-side.

Moren og datteren møtes i skogen

Andre jobber