Konsept, kommunikasjonsstrategi og kampanjer for «Hele byens fristed»

Helt siden Freidig Alpin overtok Vassfjellet Vinterpark i 2018, har de jobbet mot et mål om å få flest mulig, mest mulig ut på ski. Med utgangspunkt i at Vassfjellet Vinterpark tilhører alle trøndere, fikk Headspin i oppgave å bidra til å utvikle Vassfjellet 2.0.

Utfordringen – destinasjonsbygging i koronaens tid

Trondheims befolkning har ventet lenge nok på et skikkelig skianlegg, og nå er tiden inne for å begynne å snakke om Vassfjellet 2.0. Frem mot 2025 skal anlegget rustes opp for 100 millioner, og Freidig Alpin er allerede godt i gang. Snøproduksjonen er sikret, og ny familie- og midtløype samt ny park er bygd. Med disse lyssatt, er det montert totalt 577 led-lys i Vassfjellet Vinterpark. Femhundreogsøttisju! I tillegg kommer ny, utvidet parkering – og, ikke minst, stolheis.

Så, målet, hvordan få flest mulig, mest mulig ut på ski? Samarbeidet med Vassfjellet Vinterpark startet, som det ofte gjør hos oss, med en workshop. Her så vi på kjerneverdier, mulighetsrom, hva vi kan lære av anleggets konkurrenter samt hva vi absolutt ikke bør gjøre. Det ble raskt klart at vi måtte bygge en destinasjon, et sted for å skape minner og for å være sammen. Et sted for skiglede. For mestring. For alle. Vi landet derfor på kjernebudskapet

«Hele byens fristed» – det er nemlig det Vassfjellet Vinterpark skal være, for alle. Og det til tross for en sesong preget av Covid-19.

Et helhetlig konsept

Vi har utviklet et helhetlig konsept, hvor «Hele byens fristed» er grunnmuren for alt vi gjør og for alt av kommunikasjon. Nå skal det være enkelt å kjenne igjen Vassfjellet Vinterpark som avsender. I samarbeid med kunden har vi, tillegg til hovedkonseptet, også utviklet en rekke delkonsepter/kampanjer, som er tilpasset anleggets forskjellige målgrupper; familien, voksen og ungdom/student. Som nevnt innledningsvis, har Vassfjellet bygd ny park i år. Også denne har vi bidratt til å brande, blant annet ved å gi parken nytt navn – Parklife by Oakley – og å bygge opp et fellesskap knyttet til parken.

Fargevalg

Vassfjellet Vinterparks fargepalett er inspirert av nostalgisk skimote. Fargene blå, rød og hvit er en del av «ski-arven», både i Norge og ellers i verden. Med Vassfjellet-fargene skaper vi riktige assosiasjoner og tilknytting til ski og vinter. Dynamisk og estetisk er det lagt vekt på en balansert fargepalett, med gode kontraster og behagelig spill.

Logo

Logoen er en stilisert illustrasjon av landskap. Den viser formen av horisonten i Vassfjellet, med den karakteristiske TV-masta på toppen. Logoen er konstruert av tre elementer; navnetrekk, symbol og beskrivelsen av at det er en vinterpark. Samtlige elementer er likeverdige deler av logoen, og skal ikke skilles/deles opp. Det er VinnVinn Reklame som står bak Vassfjellet Vinterpark sin logo –den er ikke endret i denne omgang, men når det skjer, vil det være naturlig å koble den sammen med «Hele byens fristed».

Badges

For å kunne fortelle flere historier i ett, og å snakke mer til målgruppas følelser enn fornuft, utviklet vi et sett med badges/klistremerker. Badgene presenteres på ensfarget bakgrunn eller foto. Budskapene på disse er lettbeinte og nedpå, i en miks av norsk og engelsk.

Resultat

Et kvalitetsanlegg, drevet med passion, kombinert med tydelig, gjenkjennbar og målrettet kommunikasjon, har ført til at vi har lyktes med å få folk opp i bakken. Vassfjellet Vinterpark kan rapportere om 612 prosent økning i besøkstall i sesongen 20/21, sammenlignet med året før. Omsetningen har i samme periode økt med 200 prosent. I markedsstrategien er et nært og godt forhold til mediehusene trukket frem som satsingsområde, og også dette har Vassfjellet Vinterpark lyktes med. I 20/21-sesongen er anlegget det mest omtalte på FriFlyt. Det har også vært mer enn en dobling av oppslag i trykte medier sammenlignet med forrige sesong.

Vi takker for tilliten og gleder oss til nye oppdrag fra en særdeles spennende kunde. Og ja, vi anbefaler alle å legge turen til Vassfjellet Vinterpark for ekte og kortreist vinterglede – i hele byens fristed.

Andre jobber