Merkevarebygging og branding

Merkevarebygging handler om å påvirke målgruppens valg slik at man blir foretrukket fremfor konkurrenter – og om å skape trygghet for at valget var riktig, og dermed lojalitet slik at man blir foretrukket igjen.

Posisjonering

Et grunnleggende begrep i all merkevarebygging er posisjonering. Audi lager biler med avansert teknologi – som i tillegg gir en viss sosial status. Stormberg har fritidsklær med ok kvalitet – med sosiale og klimavennlige verdier i bunnen. Og IKEA er moderne design til en grei pris for folk flest.

Dette er eksempler på produkter og virksomheter som har lyktes godt med å posisjonere merkevaren sin med en eller noen få tydelige assosiasjoner.

Helhetlig merkevarebygging

Merkevarer kommuniserer med målgruppene sine hver gang disse støter på merkenavn, logo eller produkt i en eller annen sammenheng;

  1. gjennom bruk av produktet
  2. gjennom det bedriften sier/gjør (markedsføring, annet)
  3. visuelt (logo, bilder, grafisk profil osv)
  4. gjennom det andre forteller om bedriften

Dersom det merkevaren kommuniserer er omtrent det samme hver gang, styrkes merkevaren. Når noe spriker i negativ forstand, svekkes den. Helhetlig merkevarebygging betyr altså å jobbe med å tydeliggjøre og bekrefte merkevaren i alle sammenhenger.

Nye utfordringer for merkevaren

Den digitale utviklingen, ikke minst sosiale medier, har gjort merkevarebygging mer utfordrende – blant annet fordi tilgangen til andres vurderinger av et produkt eller en bedrift er mye enklere enn tidligere. Objektive prissammen-likninger finnes for de fleste produkter, og misfornøyde kunder sprer mer enn gjerne sin misnøye i sosiale kanaler.

Slik jobber Headspin med merkevarebygging

Når vi jobber med merkevarebygging sammen med kunder, er vi opptatt av å definere en god og tydelig plattform for all kommunikasjon. Sentrale begreper er visjon, posisjon, kjerneverdier, kjernebudskap, tone-of-voice, merkeløfte og personlighet. Når dette er på plass, må den definerte merkevaren forankres, implementeres og følges opp visuelt, verbalt og i praksis. Fortrinnsvis også gjennom å måle relevante KPI’er.

Visuelle elementer som logo, grafiske elementer, farger, typografi, bilder og bildebruk er merkevarens påkledning. Vi kan ikke understreke sterkt nok hvor viktig den visuelle identiteten er for å underbygge og forsterke de riktige assosiasjonene. Ikke minst emosjonelt.

De fleste virksomheter har en merkevare allerede

De fleste virksomheter i dag har et bevisst forhold til hva og hvem de vil være. Utfordringen er ofte at det ikke er noen sammenheng mellom egen oppfatning og målgruppens. Kanskje fordi man ikke alltid er flink nok til å se seg selv med målgruppens øyne. Å minske gapet mellom egen oppfatning og målgruppens er derfor et viktig argument for å jobbe bevisst med merkevarebygging. Og det er slett ikke sikkert at kommunikasjonen er det eneste som må endres.

Hvis du arbeider med merkevarebygging, er du kanskje interessert i å høre om hvordan vi jobber med Kommunikasjonsstrategi eller Grafisk design og visuell identitet.

Interessert i Merkevare­bygging og branding?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Saira Butt
Saira Butt
Leder salg og marked / rådgiver
+47 982 38 076
Pia Biermann
Pia Biermann
Leder strategi og merkevare / rådgiver
+47 952 80 015