Digital markedsføring – bli funnet og valgt av dine målgrupper

Digital markedsføring er miksen av alle tiltak en bedrift gjør i digitale kanaler. Vi kan hjelpe deg med å velge aktiviteter slik at sjansen øker for at nettopp din bedrift blir funnet og valgt av dine målgrupper.

Digital markedsføring er målbar markedsføring

Noe av det mest spennende med digital markedsføring er at effekten kan måles. Dermed kan vi jobbe kontinuerlig med optimalisering gjennom forandring og forbedring.

Det begynner med en strategi

Digitale virkemidler er en like selvfølgelig del av kommunikasjonsstrategien som ikke-digitale, og det er viktig at man har et bevisst og strategisk forhold til hvorfor og hvordan virksomheten skal bruke og fordele ressurser i aktuelle digitale kanaler for å oppnå mål. Det er vanlig å dele de digitale kanalene i tre kategorier:

  1. Kanaler bedriften eier og har kontroll over (eget nettsted, blogg, FB-side med mer)
  2. Kanaler det er mulig å betale seg inn i (andre nettsider, LinkedIn, søkemotorer/AdWords med mer)
  3. Kanaler som sprer budskap – fordi bedriften fortjener det

Eide digitale kanaler

For bedriftens eget nettsted er det to ting som gjelder. For det første må nettstedet være lett å finne – også for potensielle kjøpere som ikke kjenner navnet på bedriften. For det andre må nettstedet være lett å bruke. Et nettsted må altså markedsføres, og det må være funksjonelt utformet på brukernes premisser. Andre eide kanaler er digitale nyhetsbrev og profiler på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter osv.

Betalte digitale kanaler

I de fleste kanaler er det mulig å kjøpe annonseplass. Strategien skal gi føringer for hvilke kanaler din bedrift bør kjøpe plass i, og hvilke budskap som skal markedsføres hvor, noe som varierer ut fra hva slags produkt eller tjeneste du selger, og hvilke målgrupper du primært henvender deg til. Vi bidrar med både segmentering og budskaps-utforming. 

Fortjente digitale kanaler

Fortjente digitale kanaler er kanaler hvor budskap om bedriften blir spredd fordi noen liker det de leser eller ser. For eksempel kan folk som leser bloggen din og liker det dere skriver, dele innholdet på Facebook eller Twitter. Eller når noen ser på Facebook-siden at dere har et godt tilbud, deler de informasjonen med vennene sine.  Dette er gratis markedsføring, og siden den spres av andre, har den høy troverdighet og får større oppmerksomhet enn kjøpt markedsføring.

Organisk søk

De kanskje viktigste digitale kanalene er søkemotorene, og da spesielt Google, for det er her de fleste søker informasjon – enten det er om bestemte tema eller konkrete produkter. Google ønsker å gi folk som søker, så presise svar som mulig, og foreslår derfor nettsider med det beste og mest relevante innholdet øverst. Du kan også betale deg til en gunstig plass i søkemotorene (AdWords), men annonser merkes tydelig og har ikke samme oppmerksomhet og status som de organiske søkeresultatene.

Trenger du bistand med digital markedsføring?

Vi hjelper deg gjerne – enten med å utvikle en digital strategi fra A til Å, eller vi kan vurdere den strategien du jobber ut fra i dag, og foreslå forbedringer.

Beslektede fagområder er Kommunikasjonsstrategi og Kampanjer og kampanjeplanlegging.

Interessert i Digital markedsføring?

Ta kontakt med en av våre rådgivere innen feltet

Saira Butt
Saira Butt
Leder salg og marked / rådgiver
+47 982 38 076
Pia Biermann
Pia Biermann
Leder strategi og merkevare / rådgiver
+47 952 80 015