Lanseringskampanje i sosiale medier for MobilePay

I august 2015 lanserte Danske Bank mobilbetalingsappen MobilePay. DNB hadde da allerede vært på markedet med Vipps i tre måneder og hadde opparbeidet seg et solid forsprang. Headspin har en langsiktig samarbeidsavtale med Danske Bank hvor vi har utviklet bankens nasjonale strategi i sosiale medier og bidrar kontinuerlig med rådgivning i alle kanaler. I tillegg utvikler vi både film, bilder, tekst og annet innhold som en del av bankens content marketing satsning. Det ble derfor Headspins oppgave å planlegge og gjennomføre en lanseringskampanje for MobilePay i sosiale medier. Vi så umiddelbart behov for å produsere en film som kunne bidra til å vekke oppmerksomhet og spre nok kjennskap om MobilePay til å generere nedlastinger av appen.

Unge mennesker og early adopters

Før vi gikk i gang med utviklingsarbeidet gjennomførte vi en grundig innsikts- og strategiprosess. Hensikten var å få et godt bilde av markedssituasjonen og definere målgrupper. Hovedmålgruppen ble unge mennesker i starten av 20-årene. En betydelig andel av disse utgjør det vi kaller «early adopters» – altså brukere av digitale tjenester og plattformer som liker å prøver ut nye løsninger. Strategien var å bygge et tidlig volum med disse brukerne som et springbrett for å nå ut til andre brukergrupper. Det var også viktig å forsøke å konvertere brukere av Vipps som allerede kjente til hvordan appen fungerte, gjennom å promotere fordelaktigheter med MobilPay over Vipps.

Del opplevelser, del minner, del alt

For å appellere til hovedmålgruppen valgte vi å la filmens budskap knyttes opp mot reising, venner, opplevelser og frihet. Gjennom musikk og bilder skulle filmen skape den gode følelsen av å være på tur med venner og knytte dette til budskapet om MobilePays fordeler. Når venner er sammen på tur, blir det ofte utlegg og kostnader som skal fordeles i etterkant og MobilePay kan med fordel benyttes i slike situasjoner. På lanseringstidspunktet var funksjonene be om penger og del regning unike for MobilePay, derfor ble fokuset lagt på disse for å differensiere seg fra Vipps. Filmens payoff ble «Del opplevelser, del minner, del alt» som både peker på det konkrete i appen og deling av opplevelser.

I tillegg til fullversjonen, ble det klippet kortere varianter av filmen som vektla ulike fordeler med MobilePay. De ulike versjonene understøttet spissede budskap som kunne rettes mot bestemte målgrupper. Før lansering la vi en plan for spredningsaktiviteter, som innbefattet både Facebook, Instagram og Twitter. Tiltakene var vellykket og resultatet ble over 300.000 visninger av filmen og stor aktivitet i Danske Banks sosiale kanaler.

Visuelt uttrykk som grunnlag for kampanjen

Det visuelle uttrykket vi skapte i filmen la grunnlaget for påfølgende aktiviteter i sosiale medier og og i øvrig markedsføringsmateriell. Vi har bearbeidet konseptet for bruk i andre sammenhenger som til eksempel innsamling for Redd Barna under konseptet «Gi håp». Her samspiller brukerinformasjon i MobilePay med aktiviteter i sosiale medier.

Andre jobber