Fra kaffehus til fremtidsrettet eiendomsforvalter

Med sterke røtter helt tilbake til 1856 var det en betydelig oppgave å fornye identiteten til R. Kjeldsberg A/S. Fra å være en enkel kolonialbutikk, har organisasjonen med årene utviklet seg til å bli en av landets største kolonialgrossister. Nå hadde de behov for å signalisere tydelig at grossistvirksomheten er solgt, og at det i dag er eiendomsutvikling og forvaltning som er det viktigste forretningsområdet. I tillegg til den stolte historien, ble det i innsiktsfasen klart at man måtte bygge videre på menneskene i R. Kjeldsberg A/S, fordi menneskene er Kjeldsbergs viktigste ressurs. Det er menneskene som hver dag representerer selskapet i møter med kunder og samarbeidspartnere og det ble derfor naturlig å tenke at et bærende element ble tuftet på det. Med et historisk og menneskelig bakteppe på plass, ble det også definert et tydelig ønske om etterlatt inntrykk. Den nye identiteten skulle ha en følelse av kvalitet over seg, organisasjonen ønsket å bli oppfattet som best, ikke størst.

En tidlig kilde til inspirasjon i profilarbeidet var balansen mellom solid tradisjon og innovasjon. Dette spenningsrommet ble idéspiren og førende for prosessen.

For å bevare ilden var det viktig å fornye identiteten uten å forkaste den lange historien. Det ble besluttet at på forretningsområdet kaffe skulle logoen beholdes slik den var med kaffebønner og typografi, mens man på resterende forretningsområder fjernet elementene.

For å bevare og gi et hint til en stolt fortid, innførte vi en gul strek under typografien. Denne streken er basert på den velkjente gule Kjeldsberg kaffeposen. Den gule streken vil i tillegg fungere som et fundament i arbeidet med visjonen om at Kjeldsberg skal oppleves som den beste eiendomsutvikler og -forvalter i Midt-Norge. Typografien beholder de opprinnelige trekkene, men har blitt forenklet og strammere, uten at det går på bekostning av slektskapet til originalen.

Logoen implementert på skilting i Stålgården Nord

Menneskene er Kjeldsbergs viktigste ressurs. Medarbeiderne har alltid hatt stor betydning for utviklingen i Kjeldsberg. Det er mennesker som representerer selskapet i daglige møter med kunder og samarbeidspartnere. Bilder av ansatte ble derfor et bærende element i uttaket av profilen. I alle bildene etterstrebet vi det dokumentariske preget, samt at fargepalett ble lagt tett opp mot den nye profilpaletten.

Foto ble tatt av Geir Mogen.

«Vi bygger fremtidsrettede bygg for fremtidens virksomheter»

Ved å forandre bydeler som Nedre Elvehavn og Sluppen, bidrar R. Kjeldsberg AS til en fornyelse av Trondheim. Fornyelse har alltid vært et kjennetegn ved Kjeldsbergs aktivitet og det ønsket vi å dokumentere i profilen ved å fotografere flere av deres nye og svært moderne bygg. Et fremragende eksempel er Stålgården Nord, som er et passivhus – energiklasse A, som blant annet er tildelt Eiendomsprisen.

Som et ledd i arbeidet med å spisse profilen ble det også naturlig å bygge en helt ny nettside. Kjeldsberg sine nye nettsider skulle presentere forretningsområdet tydelig og gjøre det enkelt for både eksisterende og nye kunder å finne informasjonen de er på jakt etter.

Det ble gjort et grundig innsiktsarbeid for å kartlegge de ulike målgruppenes behov, slik at man kunne jobbe med en innholdsstruktur og design av dette som base før visuelle designbeslutninger. Som ellers i profilen var det et førende prinsipp at Kjeldsberg skulle oppleves som den beste eiendomsutvikler og -forvalter i Midt-Norge. Innholdet signaliserer også en sterk menneskelig forankring og en langvarig historie gjennom historiefortelling og innhold.

Andre jobber