Fire skritt til en ryddig webside

Av Pia Lise Selnes 12. January, 2018 Ingen kommentarer

Nettsteder med innhold som er utdatert eller har for dårlig kvalitet, kan fort gjøre mer skade enn gavn både for omsetning og merkevare. Web trenger jevnlig vedlikehold, og vi må holde et øye med hva som publiseres.

Her er fire enkle kjøreregler:

1 Lag kriterier for publisering

Hvis noe skal publiseres, må det ha en hensikt. Stoffet skal løse en oppgave for noen, eller være interessant å lese. Og denne noen hører mest sannsynlig til en viktig målgruppe. Hvis dere lager gode kriterier, må folk tenke seg om før de legger ut stoff.

Kriteriene må selvfølgelig stemme med egen bedrift og kultur. Her er eksempler på hvordan de kan være:

1) Innholdet må være interessant for minst én av våre hovedmålgrupper.
2) Teksten skal korrekturleses av både kommunikasjonsmedarbeider og fagansvarlig.
3) Innholdet skal være hyggelig å lese og ha et folkelig språk.

2 Ikke bruk websiden som intern oppslagstavle

Vi har ofte behov for å dele ting oss imellom på en arbeidsplass. Sørg for at det finnes gode steder å gjøre dette. Har dere ikke et eget intra-nett, kan en lukket Facebook-gruppe, en fysisk oppslagstavle eller et internt nyhetsbrev er fungere like godt.

Men noen nyheter vil man gjerne dele med kundene også, for eksempel når ansatte har vært på kurs og fått sertifisering. Lag to nyhetssaker av slike hendelser, én til intern bruk, og én til ekstern. Sakene vil antagelig bli helt ulike når de skrives for to forskjellige målgrupper, og sånn bør det også være.

Illustrasjonsbilde

3 La fagfolk ta seg av publisering

Store bedrifter har kommunikasjonsansvarlige og webfolk som håndterer tekst, bilder og annet innhold. For alle andre kan slikt være en utfordring, men desto viktigere er det å sørge for kvalitet. Bruk det dere har av egne krefter, men suppler med å kjøpe den kompetansen som det virkelig skorter på. Det er mulig å få hjelp til både strategisk planlegging, korrekturlesing, innholdsarbeid og teknologi.

4 Rydd opp og gjør en innholdsanalyse med jevne mellomrom

Det høres enkelt ut, men i praksis kan rydding by på problemer. For hvem har eierskap til hver enkelt del av innholdet? Og hvem har lov til å si at dette skal bort, mens dette beholder vi? Vi anbefaler å gi fullmakt til et team på 1–3 personer, og la dem jobbe seg systematisk gjennom sidene. Sett opp retningslinjer for arbeidet, så ingen kan klage i ettertid. Hvilket sjelden skjer! Rydding kan også bestilles utenfra. En proff gjennomgang kalles en innholdsanalyse og gjøres i prinsippet på denne måten, men da ser teamet også på tekniske aspekter som søkemotoroptimalisering og funksjonalitet samtidig.Pia Lise Selnes

Skrevet av Pia Lise Selnes

Tekstforfatter /