Merkevaren påvirkes av språket – også på nett!

Av Bent Ødegaard 2. oktober, 2013 Ingen kommentarer

Gjennom mine 25 år som tekstforfatter i reklamebyrå har jeg skrevet tusenvis av annonsetekster, brosjyretekster, filmmanus, radiospotter, avisartikler, intervjuer og et dikt i ny og ne. Sammen med kunden, som sitter på fagkunnskapen, kommer jeg – med min skrivekompetanse – fram til tekster som både fungerer og er relativt velformulerte med korrekt og forståelig språk. Men på bedriftenes egne nettsider foretrekker mange kunder å skrive selv. Hva kan det skyldes?

Jukse Maker. Pipe lort.

Mener folk at formelle feil, som kommafeil, da/når-feil og orddelingsfeil, ikke spiller noen rolle på nett? Eller at de som besøker bedriftenes nettsider, ikke bryr seg om dårlig flyt i språket, uheldige ordvalg, uforståelig fagspråk, overdreven bruk av klisjeer eller kompliserte formuleringer? Neppe. Antakelig skyldes det heller en forestilling om at en og annen feil ikke er så farlig på nettet. Det er en skummel holdning.

Dårlig språk svekker merkevaren

Dårlig språk har samme effekt som det å komme for sent til kundemøter

Jeg er overbevist om at langt flere enn meg er opptatt av språk og irriterer seg når språk er dårlig – også på nettsider. Jeg er også sikker på at irritasjonen har noe å si for hvordan innhold oppfattes og forstås, og det er ille nok. Men i tillegg – og det er mye verre – påvirker det leserens oppfatning av merkevaren. Dårlig språk har nemlig samme effekt som det å komme for sent til kundemøter; det påvirker ikke kvaliteten på presentasjonen, men er likevel negativt for oppfatningen både av deg og bedriften du representerer.

Altfor ofte snakkes det om hva «vi/bedriften» kan tilby i stedet for hva «jeg/kunden» kan få.

Er du halvgod på papir, er du like dårlig på web

Nå er det jo ikke helt det samme å skrive for web som for trykte medier. Poenget er at hvis man ikke er flink til å skrive, så er man neppe flink til å skrive for web, heller. Og da hjelper det lite om man bruker mellomoverskrifter og uthevinger fordi tekster skummes vertikalt før de leses og liknende gode og velmente råd. En annen svakhet er manglende evne til å sette seg i kundens sted. Altfor ofte snakkes det om hva ”vi/ bedriften” kan tilby i stedet for hva ”jeg/kunden” kan få – bare for å nevne et av mange forhold som en profesjonell tekstforfatter kan gjøre bedre. I tillegg til rent språklige som jeg har nevnt over.

Hvis man ikke er flink til å skrive, er man neppe flink til å skrive for web, heller.

Om jeg skriver for min egen syke mor?  Selvsagt det også. Litt. For jeg skulle gjerne skrevet mer for kundene mine på nett. Men først og fremst skriver jeg for å peke på noe som forundrer meg, nemlig at halvdårlig språk er godt nok på den flaten der de fleste bedrifter møter potensielle kunder for første gang. På eget nettsted.

 Skrevet av Bent Ødegaard

Tekstforfatter /

905 52 167

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *