Lange tekster fungerer utmerket på nett

Av 24. October, 2013 Ingen kommentarer

Søkemotorer søker best mulig svar på søk – ikke kortest mulig

For å forstå hvorfor må vi akseptere søkemotorenes mål: de skal gi søkere så presise svar som mulig. Ikke korte svar, men gode svar. Samtidig er vi blitt mer profesjonelle informasjonssøkere. Søkene våre blir stadig mer ordrike; mer presise. Ofte bruker vi også direkte spørsmål. Dette favoriserer fyldige sider med bedre innhold framfor sider med tynn tekst, opplisting og bruk av få søkeord.

Søkene våre blir stadig mer ordrike; mer presise.

Ofte bruker vi også direkte spørsmål.

Bruk flere long tail-triggerord

Som profesjonelle søkere på nett kombinerer vi stadig flere triggerord – eller bruker fullstendige setninger – når vi søker. Det innebærer at det å ”ha med” de mest populære søkeordene ikke er det eneste saliggjørende; snarere er det viktig å kombinere disse med andre og kanskje mindre brukte, men relevante ord og mulige komplette søkefraser. Slik at vi kommer høyt opp på de mest presise søkene, som ofte også gjøres av de mest interesserte søkerne. Og apropos tekstlengde; lengre tekster har plass til flere ord og er lettere å optimalisere i forhold til long tail-søkeord.

Denne algoritmen har ikke som hovedmål å gjennomskue juksesider, men prøver i større grad å tolke og forstå meningen bak et søk.

Hummingbird – siste dyrealgoritmeoppdatering fra Google

Men obs obs, lang tekst alene holder ikke. For Google blir også stadig flinkere til å tolke kvaliteten og relevansen på nettsider i forhold til søkene. Den siste algoritme- oppdateringen går under navnet Hummingbird, og konsekvensene er allerede registrert av analysebyråene. Denne algoritmen har ikke som hovedmål å gjennomskue juksesider, men prøver i større grad å tolke og forstå meningen bak et søk. Svare presis på spørsmål (søk) mer enn å liste opp mulige alternativer. Konsekvensen er at godt og fyldig innhold blir enda viktigere enn før, samtidig som lettvinte og dårlig skrevne sider taper ytterligere i kampen om rank på søkeord.

When humans speak, we understand the intentions behind the words people use. Hummingbird is Google’s first attempt to understand semantics at that same level.

(Chris Laub, Sling SEO. 14.10.2013)

Lang tekst bra for mer enn SEO

Marketing Experiments er et ledende miljø innen testing av nettsteder. De holder jevnlig interessante webinarer, og skriver rapporter som viser resultatene av testingen sin. Mye spennende lesing. Mange av testene viser (beviser) at lang tekst ofte konkurrerer ut kortere tekster, og selskapets daglige leder, Flint McGlaughlin, har relativt klare meninger om hvorfor.

Logiske resonnement reduserer psykologiske motforestillinger

Skal du kjøpe et enkelt og billig produkt, som heller ikke engasjerer emosjonelt, er risikoen ved et feilkjøp minimal og behovet for tung argumentasjon likeså. En kort salgstekst og enkel, tydelig og synlig CTA er det som skal til.

Er det snakk om et kostbart produkt eller en komplisert og dyr tjeneste, trengs det selvsagt mer og tyngre argumentasjon. Da er det sjelden tilstrekkelig med noen bullett-points og et par slagordaktige kjøpsoppfordringer. Verken for kjøp eller for å melde seg på e-brev. Tvert imot! Hvis en potensiell kunde leser for å vurdere å kjøpe nytt eller bytte tjenesteleverandør, må din tekst møte den logiske rekken med spørsmål han eller hun har i hodet sitt, med gode argumenter. Både rasjonelle og emosjonelle. De første rundene går potensielle kjøpere ofte via aktuelle kandidaters nettsider, og faller din bedrift ut der, blir du heller ikke kontaktet for videre kvalifisering.

Hvis en potensiell kunde leser for å vurdere å kjøpe nytt eller bytte tjenesteleverandør, må din tekst møte den logiske rekken med spørsmål han eller hun har i hodet sitt, med gode argumenter.

Lang tekst er ikke automatisk saliggjørende

Nå er det jo ikke slik at det bare er å laste på med ord. Dårlig innhold er dårlig innhold. Tomt prat er tomt prat. Begge deler virker mot sin hensikt. Poenget er at godt innhold ikke for enhver pris må gjøres kort for å tilfredsstille krav til design, layout eller en feilforestilling om at folk flest ikke liker å lese. Det er jo nettopp for å få informasjon, i de fleste tilfeller skriftlig informasjon, folk befinner seg på et nettsted eller en blogg. Og så skal designen gjøre den gode informasjonen lettere tilgjengelig   – og gjennomtenkt og tydelig bruk av CTA gjøre det enkelt å komme videre til kjøp eller videre kontakt.

Synes du innholdet var interessant? Og hva med teksten, synes du den var i lengste laget?  Kommentér gjerne!