Hvorfor lange tekster fungerer bedre enn korte på web

Av Bent Ødegaard 17. January, 2017 Ingen kommentarer

For tre år siden skrev jeg et blogginnlegg om lange tekster på nett. Der hevdet jeg at sider med fyldig, velformulert og innholdsrik tekst hadde større sannsynlighet for å komme høyt opp på Google-søk enn korte tekster om samme tema. Nye undersøkelser viser at påstanden fortsatt holder vann.

Så hvorfor er det da så om å gjøre å skrive kort?

Målet for søkemotoren er å finne presise svar
Rangeringen av svar er søkemotorens kvalifiserte gjetning på hva som best svarer på et søk. Søkemotoren skanner nettet etter sider med ord og formuleringer som matcher søke-ordene, og lager sin rank basert på hva den tror søker er ute etter. De beste og mest relevante svarene plasseres øverst på side 1. Og det er disse som får desidert flest klikk. Alltid!

Et gjennomsnittlig søk på Google består av 4-5 ord
Søk kan være formulert som spørsmål, som mer eller mindre fullstendige setninger eller som en tilfeldig kombinasjon av ord søkeren mener gir søkemotoren et best mulig bilde av hva han eller hun er ute etter. Googles algoritmer blir stadig flinkere til å tolke søk, såkalt semantisk forståelse, så det kan godt hende at du får gode svar om du ikke treffer 100 % med søkeordene. Samtidig er folk som søker blitt mer presise i sine søk, bruker flere ord, og oftere spørsmål og fullstendige setninger (long-tail).

Vi skummer søkeresultatene og klikker på det som passer best
Så sitter vi der da – med en skjerm full av mulige svar ferdig rangert av Google – og skal velge. Vi skummer kanskje kjapt over de 5-6 øverste forslagene og klikker, basert på at vi kjenner igjen ”våre” søkeord og formuleringer i metateksten. Metateksten er den forklarende teksten (på maks 160 tegn) i søkeresultatet som beskriver nærmere hver enkelt side som Google foreslår.

Det er disse beskrivelsene vi skanner før vi bestemmer oss for hva vi vil klikke på, så det sier seg selv at metateksten er viktig. Selv om den ikke er med i søkemotorens vurdering. Så sørg for å skrive en metatekst med passende lengde og presis beskrivelse av innholdet til alle sidene på nettstedet ditt. Alt for mange slike tekster kuttes midt i en setning fordi antall tegn er brukt opp. Ikke smart!

Skriv en metatekst med passende lengde og presis beskrivelse av innholdet til hver enkelt side på nettstedet ditt.

Hva har tekstlengden på din nettside med søkerens valg å gjøre?
Søkemotorene har rangert svarene sine ut fra hvor godt den mener de ulike sidene den finner, svarer på søket. Da er det ganske naivt å tro at korte, enkle tekster med få ord om kompliserte tema vil bli oppfattet som et godt svar.

Det er naivt å mene at korte, enkle tekster med få ord om kompliserte tema vil bli oppfattet som et godt svar på et søk av en stadig mer ”intelligent” søkemotor

Hva gjør en lang tekst god – eller dårlig?
Dårlig innhold er dårlig innhold. Tomt prat er tomt prat. Begge deler virker mot sin hensikt. Google sin søkemotor er nemlig langt smartere i dag enn den var for noen år siden – og den utvikler seg og oppdateres med ny intelligens hele tiden.

Mange skriver kort for å tilfredsstille krav til design, layout, plass til bilder eller en feilforestilling om at folk flest ikke liker å lese. Søkemotoren ser imidlertid ikke en smart side som prøver å fatte seg i korthet av hensyn til leseren. Derimot ser den en side med mangelfull forklaring på et komplisert forhold eller produkt – altså et dårlig svar som ikke fortjener å rankes høyt.

For det er jo nettopp for å finne god og fyldig informasjon folk søker på nett, og da vil godt og om nødvendig langt innhold oppfattes som best. Design og visuelle virkemidler skal først og fremst gjøre den gode informasjonen tydeligere, underbygge innholdet,og gjøre det mer spennende og lettere tilgjengelig.

Det er jo nettopp for å finne informasjon, ofte som beslutningsgrunnlag for noe, folk søker. Design og visuelle virkemidler skal gjøre den gode informasjonen tydeligere, mer spennende og lettere tilgjengelig.

De som er interessert, leser. De andre leser ikke. Uansett!
Som tekstforfatter i et kommunikasjonsbyrå jobber jeg mye med andre kommunikasjons-fagfolk. Mange – og jeg må nesten inkludere mange av kundene også – er skremmende lite opptatt av tekst og innhold, men desto mer av layout og bilder. De fleste er hellig overbevist om at den eneste teksten som duger, er kort. Fordi folk ikke gidder lese langt. Påstår de.

Men de som er interessert, leser mer enn gjerne lange tekster. Forutsatt at de er godt skrevet og informative. Det er jo nettopp informasjon de er ute etter. De som ikke er interessert, leser derimot ikke – uansett lengde på teksten.

De som er interessert, leser gjerne lange tekster. Forutsatt at de er godt skrevet og informative. Det er jo informasjon de er ute etter.

At tiden vi lever i er visuell, betyr ikke at ordene er døde
Folk tutes ørene fulle av kommunikasjonseksperter som hevder at vi lever i en visuell tid. At mange ord er forstyrrende. At ord kjeder oss. De konkluderer med at kjappe, ordfattige tekster er tingen. Gjerne presise, men først og fremst korte. Hvis man overhodet trenger ord, da. For bilder, illustrasjoner og film forteller jo alt som er å fortelle.

Men hvis ingen finner nettsiden din fordi ordene er så få og resonnementene så enkle at søkemotorene tolker innholdet som mangelfullt og rangerer din side som dårlig? Da er du vel egentlig like langt? Og hvis de få som finner siden, umiddelbart klikker seg ut fordi innholdet var magert, vanskelig å forstå eller dårlig skrevet … ja, da er du vel egentlig også like langt.

Også denne saken har flere sider
Selvsagt er det flere kriterier enn lengde som er med på å gjøre en nettside god og dermed bidrar til at den rankes høyere av Google: Velformulert og feilfritt språk. Relevant og tilstrekkelig, men ikke unødvendig, innhold som er lett å forstå for målgruppen. At det er brukt ord og fraser potensielle søkere kjenner igjen – og kan tenkes å bruke selv i søk. At stoffet er godt og logisk strukturert, med aktiv bruk av avsnitt-overskrifter og linker til gode, utfyllende sider. Gjerne beriket med bilder, film, infografikk og tiltalende layout. Og selvsagt er det slik at det er viktigere enn noensinne å ha mobilvennlige nettsider. Naturlig nok, siden stadig flere søker fra og leser på mobile enheter.

Søkemotorene blir stadig bedre til å skille klint fra hvete og stadig vanskeligere å lure

Men uansett er det slik at lange tekster vil gi din side høyere rank enn korte på søk om tema som ikke lar seg ”fullforklare” med få ord. Og uansett blir søkemotorene stadig bedre til å skille klint fra hvete og stadig vanskeligere å lure. Kravene til kvalitetsinnhold og godt språk på nett har aldri vært større. De som ikke tar dette inn over seg, utnytter ikke mulighetene dagens digitale virkeligheten gir.Bent Ødegaard

Skrevet av Bent Ødegaard

Tekstforfatter /

+47 905 52 167