Hallo DnBNOR og Try! Det heter til stede – ikke tilstede.

Av 11. April, 2010 Ingen kommentarer

Like før påske hadde DnBNOR en annonse over en dobbeltside i Dagens Næringsliv. Der fortalte de at DnBNOR Kapitalforvaltning er blitt kåret til Norges beste kapitalforvalter av TNS Prospera. Omdømmebygging og indirekte salg av egen kompetanse, med andre ord. Greit å vite for folk som har overlatt pengene sine til banken, at de forvaltes av dyktige folk.

trydnbnor

Overskriften er imidlertid langt fra grei:

En historie om det å alltid være tilstede

Norges presumptivt beste reklamebyrå – og Norges største og presumptivt mest kompetente bank – kan ikke være bekjent av å ikke vite at til stede skrives i to ord. (Tilstede er et helt annet ord, men det er en helt annen historie.) At dette er en relativt vanlig feil, hjelper ikke. Jeg forventer mer av Try – og av DnBNOR. At til stede er skrevet korrekt i brødteksten, er formildnende, men hvor mange leser brødteksten?

Kommafeil. At det er to opplagte kommafeil i den korte brødteksten i tillegg, er kanskje ikke like graverende. Kommafeil oppdages ikke av retteprogram, og det å beherske kommareglene verken er eller bør være et kriterium for å jobbe som tekstforfatter. Men feilene i dette tilfellet er såpass grunnleggende at det antakelig er atskillig flere enn tidligere norsklærere som legger merke til dem.

Språklig kompetanse hos tekstforfattere i reklamebransjen er i seg selv et interessant tema, som jeg vil komme nærmere tilbake til i senere blogger. Reklametekster eksponeres for svært mange, og dårlig språk og formelle feil signaliserer slett kompetanse – noe som lett smitter over på avsenderen av teksten. Som altså ikke er reklamebyrået, men byråets kunde. I dette tilfellet DnBNOR. Og banker sliter vel allerede tilstrekkelig med kompetanseomdømmet sitt – om ikke dyrkjøpt, dårlig språk i annonser skal legge stein til byrden?