Olavsfestdagene velger Headspin

Av Pia Biermann 23. May, 2017 Ingen kommentarer

Headspin er stolte og glade for at Olavsfestdagene har valgt oss som ny samarbeidspartner og leverandør av kommunikasjonstjenester. Kirke- og kulturfestivalen som er kjent for sitt sterke program, har i år «IDOL» som hovedtema.

 

Vår oppgave har i år vært å konseptualisere årets festival og tematikk på en engasjerende og relevant måte. Oppdraget inkluderer blant annet utvikling av kommunikasjonskonsept og  visuell profil, ny hjemmeside, markeds- og presentasjonsmateriell samt kommunikasjonstiltak i digitale og sosiale medier.

Olavsfestdagene i Trondheim skal være en arena for refleksjon – i skjæringspunktet mellom tro og samfunn. I et flerreligiøst samfunn skal Olavsfestdagene by på kunst og kulturaktiviteter som anerkjenner troens og tvilens betydning. Dette samfunnsoppdraget gjør Olavsfestdagene unik i sitt slag i Norge, da festivalen er alene om å tilby en så komplett bredde i krysningsfeltet kirke, samfunn og kultur. Festivalen inneholder rundt 200 arrangement, blant dem konserter, utstillinger, barneprogram, gudstjenester, kurs og mesterklasser, pilegrimsvandringer, foredrag og et historisk marked – som alle skal kommuniseres til et mulig publikum.

 

VÅR OPPGAVE

Da Olavsfestdagene valgte Headspin som ny leverandør av kommunikasjonstjenester, var det med et ønske om bistand til å løfte festivalen kommunikasjonsmessig ytterligere. Herunder er det et uttalt mål å aktualisere årets festival samt stimulere til refleksjon og debatt gjennom aktiv tilstedeværelse i all kommunikasjon om og rundt Olavsfestdagene 2017.

Årets tema, «IDOL», er basert på at vi lever i en tid der idoler dyrkes som aldri før. Vi eksponeres for dem over alt, på scene og skjerm, i blogger og magasiner. Men hva er det som skjer når noen løftes opp til å bli et idol? Og hva er det ved oss mennesker som har en slik trang til å idolisere, til å dyrke, til å tilbe noen og noe? Disse spørsmålene samt refleksjon over den opprinnelige betydningen av ordet idol, som er avgudsdyrkelse, var blant spørsmålene som skulle belyses.

 

LØSNING

Temaet «IDOL» gir rom for en rekke muligheter. Et idol har flere bestanddeler, men hvilke sider ser vi? Store navn kan også føle seg små. Usikre. Men er det en synd, det å ha flere sider? Depresjon, spiseforstyrrelser, angst og avhengighet – dette er problematikk vi hører om, men som i hverdagen ofte dysses ned. Dagens idoler derimot, snakker gjerne åpent om sine lyter – de viser flere sider. Og vi liker det!

Det var bakgrunnen for at vi ønsket å få folk til å reflektere over denne dualiteten – både hos idoler og hos oss som dyrker dem. Det er også grunnen til at vi valgte «IDOL – Hva ser du» som konsept – hvor vi har tatt dette ut ved å visualisere dualiteten – idolenes to sider – både i materiell og i kommunikasjon.

Konseptet er også tydelig til stede i Olavsfestdagenes nye nettside, som Headspin har utviklet. Hovedmålet med den nye nettsiden er å forenkle, og på den måten også forbedre, brukeropplevelsen. Det skal være enkelt å navigere seg frem til både program og billettkjøp – og det skulle bare mangle, med 200 spennende arrangementer å velge mellom!

Vi takker Olavsfestdagene for tilliten, og er stolte av å ha blitt valgt som samarbeidspartner og leverandør av kommunikasjonstjenester.

 

 

 Pia Biermann

Skrevet av Pia Biermann

Rådgiver / Headspin Productions

+47 952 80 015