3D-prosessen fra A til Å

Av Mats Ottesen 21. april, 2022 Ingen kommentarer

3D-bilder og arbeidet bak kan ved første øyekast være vanskelig å forstå, men prosessen – i sin simpleste form – er egentlig ganske rett frem. I dette blogginnlegget forklarer vi fremgangsmåten ved hjelp av fem trinn.

3D-bilder blir mer og mer brukt, og vi ser at stadig flere av kundene våre ønsker å bruke 3D i produktene sine. Men hvordan går vi frem når vi skal visualisere noe i 3D?

I denne saken har vi brukt eksempler fra vår kunde Orkel, som vi har visualisert en rekke landbruksmaskiner for.

1. Preproduksjon

Alle våre prosjekter starter med en preproduksjon. Denne delen er ekstra viktig, da den legger grunnlaget for resten av produksjonen. Her jobber kunden og produksjonsselskapet gjerne sammen om å finne ut av hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres samt hvor lang tid alt dette er estimert å ta. For å lette denne første fasen, anbefaler vi at det produseres visuelle hjelpebilder, også kalt konseptbilder. Dette gir begge parter en idé om ferdig resultat – og en felles grunn å stå på. Disse konseptbildene vil bli hyppig referert til gjennom resten av produksjonen.

2. Modellering

Når vi har oppnådd en felles forståelse for hva som skal leveres, og begge parter er innforstått med hva som skal gjøres, er neste steg ofte å starte selve produksjonen. Det er lite du får gjort i 3D uten 3D-modeller, så i de fleste produksjoner starter vi med å produsere modellene som skal brukes for å skape sluttproduktet. Her kan vi referere til konseptbildene, og på den måten få en idé om hvor mange elementer som skal produseres for å kunne sette sammen det ferdige bildet.

3. Lys og farge

Ting blir veldig fort grått og kjedelig uten lys og farge, sånn er det også med 3D. Et naturlig neste steg er derfor å gi disse nye modellene attributter og farger som representerer det de er. En stein skal føles hard, vann skal føles vått, stoff skal få stoffligheten sin, og så videre.

Lyssetting er et ofte undervurdert element, dessverre. For lyset, det er et kraftig verktøy når det kommer til å lede blikket rundt i bildet, fortelle historier og å skape den rette stemningen vi ønsker å formidle. Attributter og farger vil også oppføre seg forskjellig avhengig av lyset, og derfor går disse to stegene hånd i hånd.

4. Eksport/rendering

Omgivelsene er modellert, og modellene er fargelagt. Komposisjonen og kamera er satt, scenen er belyst og bildet formidler budskapet kunden ønsket. Nå er tiden kommet for å gå inn i sluttfasen, der hvor bildet får komme ut av 3D-programmet og bli et faktisk bilde.

Vanskelighetsgraden på dette steget kommer an på oppgaven: I noen tilfeller må det produseres flere bilder, som i neste og siste steg må settes sammen for å skape det ferdige produktet. Dette kalles gjerne et «pass».

5. Postproduksjon

Ved prosjektets slutt, går alt gjennom en postproduksjon. Om bildet består av flere elementer/pass, er det her de blir satt sammen. I noen tilfeller er det også lettere å legge til ting i bildet i postproduksjonen enn i faktisk 3D. Ofte har du bedre kontroll om du legger på glød, vignetteringer eller andre linseeffekter i postproduksjonsfasen. Når bildet er ferdig, enten det er rett fra 3D eller har gjennomgått en runde med sammenlapping, vil siste finpuss være å dra litt i fargene, tweake litt på kontrast og å sette prikken over i-en.

Så enkelt kan det altså forklares, selv om det i praksis krever litt mer kunnskap å skape et godt 3D-bilde. Oppsettet vi nå har gått gjennom, tydeliggjør at jo flere elementer du skal ha, jo mer jobb blir det. Skal du legge til noe i oppgaven (preproduksjon), må det også gjennom de fire neste stegene. Vil du forandre lyset eller materialet på en modell? Da må det også gjennom de to siste. Om du kan fikse eventuelle tilbakemeldinger i steg fem – postproduksjon, vil det være det raskeste og mest kostnadseffektive, for da slipper du å gå gjennom de andre stegene. Grunnet dette, ønsker Headspin alltid å ha god kommunikasjon med kunden, og på den måten sikre at effektiviteten holdes oppe – og kostnadene nede. Gjennom tydelig kommunikasjon ved de kritiske leddene i produksjonen, kan vi spare hverandre for mye bry og frustrasjon. Og selv om sluttproduktet blir bra, er også reisen dit også noe begge parter kan ta med seg videre.

Har du noe du ønsker å visualisere ved hjelp av 3D? Ta kontakt med oss, så ser vi på hvilke muligheter som finnes.

 Skrevet av Mats Ottesen

Animatør /

+47 988 06 240